Matematikkundervisning

Matematikk 2, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

- Deltid

Matematikk 2, trinn 5-10 er for deg som vil videreutvikle din kompetanse i matematikk og fagdidaktikk. Studiet tilbys ikke studieåret 2024-2025.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up


Studiet tilbys ikke studieåret 2024-2025.   

Undervisning og samlinger

Studiet er helt nettbasert og består av to emner à 15 stp. Ett emne går i høstsemesteret og ett går i vårsemesteret.

Emnene er knyttet til følgende matematikkfaglige temaer: tall, algebra, funksjoner, sannsynlighet, statistikk og geometri. 

Undervisning:
Det blir 10 frivillige undervisningsøkter hvert semester i webkonferansesystemet Zoom. Det vil bli gjort opptak av all undervisning. Opptakene gjøres tilgjengelig etter undervisningsøkten. 

Høsten 2023:
Undervisningen er lagt til torsdager kl. 14:00 - 17:00 i ukene:
35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 og 46.

Oversikt for våren 2024 fastsettes til høsten.

Vi bruker Canvas som plattform. Der vil det bli lagt ut fagstoff, læringsressurser og annet relevant materiell og informasjon.  

Les mer om digitale verktøy og nettundervisning.

Det vil inngå praksisnære arbeidskrav i studiet. Faglig og digital utprøving, didaktisk refleksjon og kunnskapsdeling vil være sentrale elementer i arbeidskravene.

To individuelle obligatoriske arbeidskravene i hvert emne må godkjennes før man kan avlegge eksamen. Eksamen arrangeres som en muntlig eksamen på nett i slutten av hvert semester. 

Det anslås en studiebelastning (arbeidstimer) på ca. 400 timer per semester.

Krav til forkunnskaper

Emnet bygger på 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen eller allmennlærerutdanningen, og på grunnleggende kunnskaper i matematikk fra grunnskole og videregående skole.

Det forutsettes blant annet god kunnskap om gjeldende læreplan i matematikk for grunnskolen generelt, og inngående kunnskap i temaene som det arbeides med på trinnene 5 til 10. 

Videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet)

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere, og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, matematikk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen, eller tilsvarende. 

Hvorfor matematikk 2?

Matematikk 2 gir deg muligheten til å videreutvikle din kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Sammen med opptaksgrunnlaget på 30 studiepoeng vil du til sammen få 60 studiepoeng rettet mot undervisning i matematikk i grunnskolen, primært 5. - 10. trinn. Det er et stort behov for lærere med slik fordypning.  

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og 30 studiepoeng i matematikk. I tillegg kreves det at du er tilsatt som lærer i skolen.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Du må først søke via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

1. februar: Åpnes for søking hos Udir.
1. mars: Søknadsfrist hos Udir.
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
1. mai: Skoleeier har tilgang til resultatet og skal informere søker   

Søkere som har fått tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN med informasjon om videre søkeprosess. Det endelige opptaket blir gjort av universitetet innen utgangen av mai.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt