Leiinga ved USN

Her er leiarane ved Universitetet i Søraust-Noreg.

Rektor og rektors leiargruppe

Portrett av Pia Cecilie Bing-Jonsson

Pia Cecilie Bing-Jonsson
Rektor

Nils Kristian Bogen

Nils Kristian Bogen
Viserektor for ekstern samhandling

 Ingvild Marheim Larsen

Ingvild Marheim Larsen
Viserektor for utdanning og studiekvalitet

Heidi Kristin Ormstad

Heidi Kristin Ormstad 
Viserektor for forsking, innovasjon og internasjonalisering

Morten Christian Melaaen Morten Christian Melaaen
Dekan ved Fakultet for teknologi, naturvitskap og maritime fag
Per Ludvik Kjendlie Per-Ludvik Kjendlie
Dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap
Hans Anton Stubberud Hans Anton Stubberud
Dekan ved USN Handelshøyskolen
Cecilie Varsi

Cecilie Varsi
Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (fungerende)

Per Eirik Lund Per Eirik Lund
Direktør for administrative fellestenester
Ane Marte Rasmussen Ane Marte Rasmussen

Avdelingsdirektør – Eining for analyse, strategi og verksemdsstyring. 

Saksførebuar til rektors leiarmøte.

Leiarar av administrative avdelingar

Terje Thomassen Terje Thomassen
Økonomidirektør
Elisabeth Ernø Borhaug Elisabeth Borhaug
Personal- og organisasjonsdirektør
Gro Bratsberg Gro Bratsberg
Direktør for infrastruktur
Vibeke Bredahl Vibeke Bredahl
Studiedirektør – Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Thomas Slagsvold Thomas Slagsvold
Forskingsdirektør – Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering
Reidun Mangrud Reidun Mangrud
Kommunikasjons- og marknadsdirektør