Matematikkundervisning

Matematikk 2, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Drammen - Deltid

Matematikk 2, trinn 5-10 er for deg som vil videreutvikle din kompetanse i matematikk og fagdidaktikk. Studiet tilbys ikke studieåret 2024-2025.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Undervisning og samlinger

Studiet er samlingsbasert og delt i to emner (moduler), hver på 15 stp.

 • Modul 1: Tall, funksjoner og fagdidaktisk forskning - i høstsemesteret.
 • Modul 2: Funksjoner, statistikk, geometri og fagdidaktisk forskning - i vårsemesteret.

Det er obligatoriske oppgaver og tre samlinger à to dager i hver modul. 

Samlinger i Drammen høstsemesteret 2023:

Det gjennomføres 3 samlinger à 2 dager;

 1. høstsamling: 28.-29. august (uke 35)
 2. høstsamling: 2.-3. oktober (uke 40)
 3. høstsamling: 6. november - 7. november (uke 45)

Alle dager fra kl. 0830-1530.

Eksamen i uke 48.

Med forbehold om endringer 

Samlinger våren 2024:

Det gjennomføres 3 samlinger à 2 dager;

 1. vårsamling 8.-9. januar (uke 2)
 2. vårsamling 19.-20. februar (uke 8)
 3. 3vårsamling 15.-16. april (uke 16)

Alle dager kl. 0830-1530.

 • Skriftlig eksamen i uke 21
 • Muntlig eksamen i uke 22

Med forbehold om endringer

Det gjennomføres en skriftlig 5- timers skoleeksamen i modul 1, og en skriftlig 3-timers skoleeksamen SAMT en muntlig eksamen i modul 2. 

I læringsplattformen Canvas har studenten tilgang til planer, oppgaver og verktøy for innleveringer. Studenten får også tilbakemelding på oppgaver via Canvas. I forbindelse med de obligatoriske oppgavene tilbys det veiledning av faglærere.
Informasjon/innføring i Canvas

Dette er Matematikk 2 trinn 5-10

Innenfor matematikkdidaktikk arbeides det med spørsmål som «Hva kjennetegner en god matematikklærer?» og «Hvordan kan vi hjelpe elever som har ekstra utfordringer med å lære matematikk?». Det arbeides også med vurdering, problemløsning og forskningsmetoder.

Studentene vil videre bruke og utforske ulike digitale verktøy, slik at den profesjonsfaglige digitale kompetansen blir en integrert del av studiet. Spesielt vil det bli arbeidet med algoritmisk tenkning og programmering.

I forbindelse med arbeidskravene blir det gitt veiledning i å anvende kunnskapen i eget klasserom, og mot slutten av studiet gjennomføres et prosjekt der forskningsmetoder blir brukt for å kartlegge aspekter ved egen undervisning.

Krav til forkunnskaper

Emnet bygger på 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen eller allmennlærerutdanningen og på grunnleggende kunnskaper i matematikk fra grunnskole og videregående skole.

Det forutsettes blant annet god kunnskap om gjeldende læreplan i matematikk for grunnskolen generelt, og inngående kunnskap i temaene som det arbeides med på trinnene 5 til 10. For emnet EVUMAT201 (høstsemesteret) er det hovedområdene tall og algebra og funksjoner som har et hovedfokus. 

Videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet)

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere, og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, matematikk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen, eller tilsvarende. 

Hvorfor matematikk 2?

Matematikk 2 gir deg muligheten til å videreutvikle din kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Sammen med opptaksgrunnlaget på 30 studiepoeng vil du til sammen få 60 studiepoeng rettet mot undervisning i matematikk i grunnskolen, primært 5. - 10. trinn. Det er et stort behov for lærere med slik fordypning.  

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og 30 studiepoeng i matematikk. I tillegg kreves det at du er tilsatt som lærer i skolen.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Du må først søke via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

1. februar: Åpnes for søking hos Udir.
1. mars: Søknadsfrist hos Udir.
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
1. mai: Skoleeier har tilgang til resultatet og skal informere søker   

Søkere som har fått tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN med informasjon om videre søkeprosess. Det endelige opptaket blir gjort av universitetet innen utgangen av mai.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nettbasert
Deltid
Ikke fastsatt