Visuell kunst - June-Malin Birkely Pedersen

Visuell kunst, opptak til 2. studieår

Notodden - Heltid

Du som har generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsenhet i kunst og design – visuell kunst eller tilsvarende kan søke deg direkte til andre året i bachelorløpet.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Opptak til 2. studieår, visuell kunst
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 6529
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor visuell kunst?

Kunstens rolle i samfunnet tillegges i dag sentral betydning for bærekraftig omstilling, fellesskapsdannelse og demokratiutvikling, noe som også utvider kunstneres mulige virkefelter i kulturfeltet, institusjonelt og i sosiale rom generelt. Som student på studieretning Visuell kunst vil du utvikle dit eget kunstneriske uttrykk innen et eller flere områder av det kunstfaglige feltet. 

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med ulike oppgaver innen kunstfeltet. Som student på studieretning Visuell kunst vil du bli rustet til å jobbe med ulike former for kunstnerisk praksis i et arbeidsliv innen kunstfeltet.

Dette lærer du 

På studieretning Visuell kunst vil du utvikle omfattende kunnskap innen det visuelle kunstfelt med fokus på eget skapende arbeid og ferdigheter i ulike tegne- og maleteknikker, illustrasjon og bildearbeid, skulptur og installasjon, samt film og videokunst. Gjennom studiet utvikler du entreprenøriell forståelse av egen kunstnerisk praksis og du lærer å rette din kompetanse mod et fremtidig arbeidsliv innen kunstfeltet.

Hvorfor bachelor i kunst og design?

Dagens samfunn har behov for kreative og skapende evner. Du velger å fordype deg innen en av studieretningene:

Med en bachelor i kunst og design kan du være med på å møte samfunnsaktuelle utfordringer og bli en del av et spennende fagmiljø hvor skaperglede, samfunnsdeltakelse, empati og bærekraftforståelse står sentralt.

Skulpturer 2021

Studentarbeid leire på mose

Humlekasse

Student modellerer en hund i leire

Student planlegger og tester

pensler

forskning på natur

Utstilling med hengekøye

hval i tre

Utstilling Store Galleri

Utstilling av studentarbeider

 

Sjekk også ut instagram-kontoen vår.

Kontakt med arbeidslivet

 

Gjennom studiet vil du møte undervisere og veiledere fra næringslivet, og jobbe med prosjektoppgaver direkte relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger. I forbindelse med utvikling av din egen kunst- og designfaglige virksomhet, vil du få muligheten til å motta veiledning av og hospitere hos profesjonelle aktører i næringslivet.

 

Dette lærer du

 

Under studiet vil du jobbe med en praktisk og teoretisk tilnærming til analoge og digitale materialer, verktøy og teknikker. Du vil lære kunst- og designmetodikk gjennom praktiske læreprosesser som tar utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer og i tverrfaglige prosjekter med de øvrige studieretningene.

 

Under studiet vil du bygge deg opp erfaring gjennom å skape din egen kunst- og designfaglige virksomhet innen et valgt område i fagfeltet. 

 

Læringsaktiviteter vil bestå av blant annet:

 

 • prosjektarbeid
 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • praktiske øvelser
 • selvstendig arbeid i verkstedet
 • teoristudier
 • gruppearbeid
 • dialog og drøfting
 • arbeid med ulike dokumentasjons- og formidlingsformer

 

Hos oss blir du en del av et læringsfellesskap hvor studenter, undervisere og forskere samarbeider tett.

 

Sosialt studentmiljø

 

Studentmiljøet på Notodden er preget av skaperglede, og du vil fort merke at studentene er på hils på tvers studieretningene. 

 

Gjennom studiet settes din individuelle og spesialiserende kompetanse i samspill med forskjellige kompetanser hos medstudenter, undervisere og forskere i et skapende fellesskap.

 

På campus Notodden kan du ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Hos oss er alle velkomne! Les mer om livet som student på Notodden .

 

 

Videre utdanningsmuligheter

 

Etter bachelorstudiet har du mulighet til å studere videre på:

 

 

Studiet gir mulighet til å søke opptak til andre masterprogram på norske og internasjonale institusjoner og kan være første skritt i en forskerutdanning. Videre kan du søke vår ph.d. i Kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Kunst og design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

+ bestått 1. studieår av bachelorgraden eller tilsvarende.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud