Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Grunnleggende arbeidsrett

Drammen - Deltid

Få innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat-, kommunal- og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler.

 • Søknadsfrist: Løpende opptak
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr 25.900,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet gjennomføres med fire samlinger á to dager.

Undervisningsdatoer høsten 2024 

 • Torsdag 29. og fredag 30. august
 • Torsdag 26. og fredag 27. september
 • Torsdag 24. og fredag 25. oktober
 • Torsdag 21. og fredag 22. november

Alle dager kl. 0900-1500.

Studentene skal i løpet av studietiden besvare et oppgavesett i grupper på 3-5 personer. Studiet avsluttes med en individuell tre-dagers hjemmeeksamen 6.-9. desember.

Hvorfor arbeidsrett?

Et ryddig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er helt avgjørende for alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å lykkes. Dette kurset gir deg innsikt i en rekke av de reguleringer og lover som gjelder rundt et ansettelsesforhold. Arbeidsgivers styringsrett står sentralt i kurset.

Dette lærer du hos oss

Deltakerne skal få oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse. Arbeidsgivers styringsrett står senteralt i kurset.

Vi vil gå gjennom følgende temaer:

 • Arbeidsrett som fag, historikk, særpreg, prinsipper og målsettinger, rettskilder og juridisk metode i arbeidsretten

 • Arbeidsgivers styringsrett

 • Arbeidstakerbegrepet, fortrinnsretten, midlertidige ansettelser, begrepet best kvalifisert og arbeidsavtalen

 • Diskriminering i arbeidsretten

 • Konkurranseregulerende avtaler

 • Lønn og arbeidstid

 • Arbeidsmiljø og ferie

 • Utleie av arbeidskraft

 • Oppsigelse, suspensjon og avskjed som følge av arbeidstakers forhold

 • Saksbehandling av oppsigelse, suspensjon og avskjed

 • Nedbemanning av arbeidstakere

 • Virksomhetsoverdragelse

 • Tariffrett

Pensum

Individuell arbeidsrett

Skjønberg AS. Arbeidsrett. 3. utgave. (Hognestad E, Hotvedt MJ, red.). Gyldendal; 2022.

Norges Lover: lovsamling for rettslære 2022-2023

Anne Bang Lyngdal (1964-) (redaktør), red. Norges lover: lovsamling for rettslære 2022-2023. 31. utgave. Gyldendal; 2022. Ny utgave kommer til høsten og skal brukes på kurs som starter opp da.

Videre utdanningsmuligheter

Grunnleggende arbeidsrett kan brukes som et valgemne innen årsstudium i ledelse.

Se andre videreutdanninger innen ledelse- og økonomifag.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + minimum 2 års erfaring fra yrkes- eller organisasjonslivet (dokumenteres med attester).

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan Realkompetanse vurderes.

Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2024