Student i historie

Historie 2. studieår

Vestfold - Heltid

Du som har generell studiekompetanse, og har fullført og bestått årsstudium i historie eller tilsvarende, kan søke direkte til andre året og fullføre de to siste årene i studieløpet.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Opptak til 2. studieår
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 8530
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge bachelor i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår tid ved å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen, ut fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål.

Du får oversikt over den historiske utviklingen i verden og Norge, og inngående kunnskap om fordypningsemner. Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner? Hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn? Hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundreår siden påvirke avgjørelser du tar i dag?

Hva slags jobb får du?

De vanligste jobbene for bachelor-kandidater i historie finnes innen undervisning, offentlig forvaltning, kulturlivet, og kommunikasjons-, forlags- og mediebransjene. Din viktigste kompetanse vil være at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig, og dermed legge til rette for gode beslutninger.

Dette lærer du

Alle studentene må ta oversiktsemnene i eldre og nyere historie. Videre tar studentene fordypningsemner på 15 studiepoeng. USN tilbyr et bredt utvalg fordypningsemner, og disse vil variere mellom studiestedene og fra år til år. To obligatoriske støtteemner (ex.phil. og ex.fac.) gir deg en innføring i filosofi og plassering av historiefaget i forhold til andre vitenskaper. Ett år er satt av til valgfrie støtteemner. I siste semester skriver studentene en bacheloroppgave som gir anledning til faglig fordypning. Det er også mulig for studentene å velge praksisutplassering (internship) i stedet for bacheloroppgaven.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.

Videre utdanning

Med bachelorgrad i historie kvalifiserer du til opptak ved USNs master i kulturstudier, samt masterstudium i historie ved andre norske læresteder. Andre masterstudium kan kreve spesielle tilleggskvalifikasjoner. Vår master i samfunnsvitenskap krever for eksempel en gitt mengde samfunnsvitenskapelig metode. Ønsker du å gå den veien, anbefaler vi at du fyller det siste året i bachelorgraden med sosiologi. Mulighetene er mange, men sett deg inn i kravene der du ønsker å gå videre.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av historie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått årsstudium i historie eller tilsvarende

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Flere av våre tilsvarende studietilbud