Karoline Dolva tar en videreutdanning på campus Porsgrunn

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Porsgrunn - Deltid

Studiet gir deg økt kunnskap om barn og ungdoms behov og forbedret beredskap i arbeid med barn og ungdom. Det skal bidra til lokal tjenesteutvikling og har en helsefremmende og forebyggende forankring.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Kostnader: Ingen studieavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høstsemesteret 2024

Det er 6 samlinger per år over 2 år, som oftest 4 dager om gangen, Mandag- Torsdag.

Uke 36: 02.09 - 05.09.24
Uke 42: 14.10 - 17.10.24
Uke 48: 25.11 - 28.11.24

Dette er psykososialt arbeid med barn og unge

Formålet med studiet er å:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov.
  Studiet skal gi økt kunnskap og forbedret beredskap i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud, og videreutvikle deltakernes ferdigheter til kontinuerlig kunnskaps- og tjenesteutvikling i et brukerperspektiv.
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene - gi studentene samarbeidskompetanse.
  Studiet skal bidra til lokal tjenesteutvikling i samarbeid med frivillige organisasjoner og andre offentlige tjenestetilbud. Målet blir å skape møteplasser som trekker veksler på, etablerer og viderefører samarbeidende tjenestenettverk til beste for barn og ungdom, og dermed bidrar til videreutviklingen av tilgjengelige, fleksible og helhetlige tjenester.
 • Fokusere på mestring i og av dagliglivet.
  Studiet har en helsefremmende og forebyggende forankring, og skal videreutvikle deltakernes evner til å styrke barn og ungdoms egne ressurser og evner til å mestre livets utfordringer. Den skal gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse, og å utvikle ferdigheter til å styrke barn og unges familie og nettverk.

Er du ansatt i kommune eller fylkeskommune kan arbeidsgiver søke Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd hos Statsforvalteren.

Karoline Dolva tar en videreutdanning på campus Porsgrunn

Videreutdanningen for deg som vil jobbe med psykisk helse hos barn og unge

Vil du ha verktøy for å hjelpe og snakke med barn og unge på en respektfull, hensynsfull og ivaretakende måte, så er dette en god videreutdanning for deg.

Hva slags jobb får du?

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, skoler og barnehager, barnevern, NAV, kriminalomsorgen, politietaten og kultur- og fritidssektoren som arbeider eller ønsker å arbeide med barn og unge i aldersgruppen 0-23 år.

Dette lærer du hos oss

 • Kompetanse- og tjenesteutvikling med fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger i praksis
 • Psykisk helse hos barn og ungdom
 • Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom
 • Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Følgende forhold skal spesielt vektlegges: Praksisnær utdanning, samarbeid med flere tjenester i kommunen og brukermedvirkning.

Studiet er lagt opp med forelesninger, seminarer, handling-/refleksjonsgrupper, prosjektarbeid, opplevelsesorientert læring med bruk av kreative metoder, ferdighetstrening og mappevurdering.

– Jeg fikk verktøy slik at jeg kan hjelpe og snakke med barn og unge på en respektfull, hensynsfull og ivaretakende måte.

Karoline Dolva studerer psykososialt arbeid med barn og unge

 

Karoline Bjørnstad Dolva, lektor.

I mitt arbeid med ungdom er det veldig viktig å vite hva som finnes av hjelpetilbud til barn og unge , og det har denne utdannelsen virkelig bidratt med.

Karoline jensen studerer psykososialt arbeid med barn og unge

Karoline Desiree Jensen, vernepleier.

Denne videreutdanningen er relevant for alle som jobber med barn og unge. Jeg har selv blitt en bedre fagperson i min jobb som barnevernspedagog i møte med barn og unge

Malin Moe studerer psykososialt arbeid med barn og unge

Camilla Moe, barnevernspedagog.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng). I tillegg må du ha minst 2 års relevant yrkespraksis med arbeid med barn eller unge tatt etter endt bachelorgrad. Du må arbeide direkte med barn eller ungdom i minimum 300 timer pr studieår.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk