Klokkargaarden barnehage, praksis

Realfag i barnehagen

Nettstudier - Deltid

Realfaglig og digital kompetanse i møte med utforskende og aktive barn.  Bli med på Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning av barnehagelærere.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet . Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller barnehageeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlingsdatoer

Studiet starter med selvstudier (asynkron undervisning) i midten av august 2024, i læringsplattformen Canvas. Undervisningen videre blir gitt med økter i sanntid på nett,onsdager mellom klokken 09-12. Det anbefales at studenten legger den asynkrone undervisningen også til onsdager. 

Dato for undervisning: 

Veker med synkron undervisning (onsdagar kl 09-12):

 • Høst 24: 34-37, 42-44, 49
 • Vår 25: 3-6, 11-13, 18

Veker med asynkron undervisning: 

 • Høst 24: 33, 38-41, 45-48
 • Vår 25: 7-10, 14-17

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen. 


Det vil være ca. 20-30 timer undervisning i sanntid per semester, med obligatorisk deltagelse (minst 80%). 

Barnehagebarn på tur i skogen med iPad
Kopirett: USN

Hvorfor realfag i barnehagen?

Studiet er en del av utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning av barnehagelærere, kompetanse for fremtidens barnehage.

Studiet “Realfag i Barnehagen”, skal gi barnehagelærere kunnskap og ferdigheter som kan fremme barns nysgjerrighet, og utforskende læring og lek knyttet til realfaglige tema. Studiet har også fokus på barnehagelærerens digitale kompetanse og hvordan digitale ressurser kan benyttes sammen med barna på en utforskende, leken og aktiv måte.

Studieopplegg og undervisning

Studiet er 100% nettbasert. Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette.

Emnet består av synkrone og asynkrone undervisningsformer. Synkron undervisning betyr at man kan følge undervisning på nett i sanntid, mens asynkron undervisning betyr at studenten får tilgang til læringsressurser (for eksempel videoer) på nett som gjennomføres når det passer. Undervisningen foregår i verktøyet Zoom.

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid, men også på klasse- og gruppediskusjoner med studenter og faglærere, ved bruk av digitale verktøy og ressurser.

I tillegg vil planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter, gjennom samhandling med barn og voksne på egen arbeidsplass, være sentralt. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.

Studiet består av obligatoriske og valgfrie tema. Studentene kan dermed fordype seg i enkelte temaer avhengig av tidligere forkunnskap og interesse.

Les mer om: 

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For opptak til dette emnet på masternivå kreves:

 • Bachelorutdanning som førskolelærer eller barnehagelærer, minimum 180 stp eller tilsvarende. Søkere med annen 3-årig pedagogisk bakgrunn, må kvalifisere til arbeid med pedagogisk ledelse i barnehagen gjennom tilleggsutdannning i barnehagepedagogikk (30+30stp).

Emnet er på masternivå, men hører ikke til et bestemt masterprogram. For opptak til masterprogram kreves karaktersnitt C eller bedre. Hvis du fyller dette kravet ved opptak, kan emnet senere søkes innpasset som valgfritt emne i en mastergrad.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Opptak via Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.