Illustrasjonsbilde av fornøyd person som er i aktivitet

Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Drammen - Deltid

Bygg kompetanse innen tverrfaglig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

 • Søk opptak fra: 15. Sep 2024
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2025
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Kostnader: 72.000,- (18.000,- per semester). Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 15.11.2024
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Slik er studiet

Studiet er 100% nettbasert og har obligatoriske digitale samlinger. Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år bestående av fire selvstendige emner à 15 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en tilhørende eksamen. Hvert emne gjennomføres i løpet av ett semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Det enkelte emne består av ni undervisningsdager som hver består av seks timer. Undervisningen er organisert i samlinger av to-tre dager.

Studiet er bygd opp i fire hovedområder som hver utgjør et emne. Studiets innhold har en progresjon hvor det faglige fokuset utvides fra emne til emne.

Samlinger vår 2025

Mer informasjon kommer.

Dette er psykisk helse og rusrelaterte problemer

Studiets primære målgrupper er alle kategorier fagpersonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Dette lærer du hos oss

Etter å ha gjennomført alle studiets emner skal du:

 • ha utvidet kompetanse innen tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser
 • i din praksis utøve et faglig helhetssyn kombinert med en evne til kritisk refleksjon for å kunne utvikle og styrke egen, brukerens og pårørendes kompetanse i overensstemmelse med helsepolitiske føringer, gjeldende lovverk og yrkesetiske retningslinjer
 • evne å arbeide relasjonsorientert med vekt på brukermedvirkning, mestring, samt benytte et mangfold av ulike metoder i lokalbasert psykisk helsearbeid

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2025 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2024 høst

warning Studiemodellen for "2025 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Denne videreutdanningens primære målgruppe er alle kategorier fagperonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Opptakskravene er: 

 • Høyere utdanning av minst 3 års varighet (180 ECTS/ studiepoeng).
 • I tillegg må du dokumentere minst 2 års relevant praksis etter fullført utdanning med bachelorgrad eller tilsvarende.
 • Har du annen høgskole- eller universitetsbakgrunn på tilsvarende nivå, kan du etter særskilt vurdering bli tilbudt studieplass.

Har du utdanning fra land utenfor Norge, må du dokumentere norsk- og engelskkunnskaper. keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk