Linda Myrvang, etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Drammen - Deltid

Som styrer møter du til enhver tid nye lederoppgaver, roller og ansvar i barnehagen. Gjennom dette studiet vil du videreutvikle deg som leder i samspill med andre ledere.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller barnehage dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Antall semester: 3
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Slik er studiet

Studiet består av ni samlinger med to undervisningsdager fordelt over tre semestre. Samlingsdager er tirsdag og onsdag. I tillegg er det tre nettundervisningsdager med veiledning.

Faglig veiledning gis i tillegg til undervisningsdagene – tre timer pr. deltaker.

Undervisningen er variert og består av både forelesninger, gruppearbeid og erfaringslæring som knytter fagstoff til egen ledelsespraksis og barnehagens oppdrag. I tillegg vil nettbasert veiledning knyttet til arbeidskrav og ledelse og gjennomføring av eget forsknings– og utviklingsarbeid være en del av undervisningen på samlingen og mellom samlingene. Hos oss blir du en del av et team hvor man jobber tett sammen og støtter hverandre gjennom samskaping og erfaringsutveksling.

Samlingsdatoer

Høsten 2024

 • Tirsdag 17. og onsdag 18. september
 • Tirsdag 22. og onsdag 23. oktober
 • Tirsdag 26. og onsdag 27. november

Nettundervisning/veiledning onsdag 13. november

Våren 2025

 • Tirsdag 21. og onsdag 22. januar
 • Tirsdag 18. og onsdag 19. mars
 • Tirsdag 22. og onsdag 23. april 

Nettundervisning/veiledning onsdag 12. februar

Høsten 2025

 • Tirsdag 9. og onsdag 10. september
 • Tirsdag 14. og onsdag 15. oktober
 • Tirsdag 18. og onsdag 19. november

Nettundervisning/veiledning onsdag 29. oktober

Alle undervisningsdager varer fra kl. 0900-1500.

En eksamenskonferanse vil gjennomføres i begynnelsen av desember 2025.

Hvorfor Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen?

Som styrer i barnehage må du kunne kombinere ledelse med barnehagepedagogikk. Du må være en tydelig og faglig leder og samtidig være i stand til å utvikle og endre barnehagen i tråd med barnehageloven og barnehagens samfunnsmandat. Gjennom studiet vil du videreutvikle egen lederrolle og få innsikt i egen ledelsespraksis ved å diskutere dine erfaringer med andre i lys av forskning og teori. I studiet er lederutvikling koblet tett til endringsarbeid.

Lavdim Alihajdaraj (35) tok styrerutdanning ved siden av jobben.

Styrer i barnehage? Da har vi utdanningen for deg.

Lavdim tok barnehagestyrer-utdanning ved siden av jobben. Det har gjort han mye tryggere i lederrollen.

Dette lærer du hos oss

Studiet har en praksisnær tilnærming til ledelse som vektlegger de dagligdagse lederhandlingene.

Følgende hovedtemaer gjennomgås:

 1. Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen
 2. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
 3. Ledelse av utvikling og endringsarbeid

Hvert tema går over ett semester. I tillegg er "Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet og samarbeid med andre" et gjennomgående tema i hele studiet.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for både erfarne og nye styrere i kommunale og private barnehager. Assisterende styrere kan få tilbud om plass ved ledig kapasitet.

Studiet kan søkes innpasset i en av følgende mastergrader ved USN:

Opptak via Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til lederutdanningen for styrere i barnehager vil gå gjennom utdanningsdirektoratet som også dekker studieavgiften til dette studiet. Studiet er altså gratis for deltakerne. Det kan påløpe noen kostnader til reise og opphold og pensumlitteratur som deltakere eller barnehageeier dekker selv.

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 
Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Er du usikker på om du kvalifiserer for opptak? Ta kontakt for individuell vurdering.