Student på master i avansert klinisk almennsykepleie

Geriatrisk vurderingskompetanse for AKS

Drammen og Vestfold - Deltid

Fordypningen i geriatrisk vurderingskompetanse for AKS er en del av masterstudiet og er også et tilbud til deg som har fullført AKS. Emnet inneholder praksis og undervisningen går over to semester, fordelt mellom campus Vestfold og campus Drammen.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen og Vestfold
 • Studienivå: Emner
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Geriatrisk vurderingskompetanse for AKS
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 25
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 5197
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Geriatrisk vurderingskompetanse for AKS

De sykeste eldre er storforbrukere av helsetjenester som følge av skrøpelighet, multisykelighet og polyfarmasi. Det er svært viktig at sykepleiere har kompetanse til å ivareta vurderinger og tiltak tilpasset de spesielle behov som oppstår når aldringsprosesser, sykdomsprosesser og legemiddelbehandling samvirker. Fordypning i geriatrisk vurderingskompetanse er derfor sentralt for arbeid i primærhelsetjenesten. Samtidig er risikoen for ytterligere funksjonstap og økt hjelpebehov stort når den syke gamle legges inn i sykehus. Derfor må sykepleiere i spesialisthelsetjenesten også ha kompetanse til å gjøre vurderinger og sette i gang tiltak tilpasset behovene som oppstår hos de skrøpeligste. Oppfølgingen av denne pasientgruppen krever dessuten stor grad av samhandling mellom tjenester. Derfor er fordypningen i geriatrisk vurderingskompetanse for AKS svært relevant både for de som jobber i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Samlinger

Undervisning høsten 2024 og våren 2025:

MAKS770

Datoer publiseres senere.

MAKS780

Datoer publiseres senere.

 

Har du spørsmål om det faglige innholdet?

 

Kontakt Programkoordinator Linn Hege Førsund.

Hvorfor er fordypning for AKS viktig?

Fordypningsemnene for AKS gjenspeiler kompetansebehovet for sykepleiere på områder i helsetjenesten som særlig utfordres som følge av endringer i befolkningssammensetning, politiske føringer og iverksatte reformer. Dette medfører endrede og nye oppgaver for sykepleiere i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den kliniske breddekompetansen du får gjennom masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie setter deg i stand til å møte dette behovet. AKS kan gjøre grundige sykepleiefaglige vurderinger av pasienters behov for helsehjelp i pasientforløpet, identifisere, kartlegge og vurdere symptomer og tegn til sykdom, og ta selvstendige beslutninger om videre nødvendige oppfølgingstiltak. Imidlertid er ofte pasientgruppen som AKS retter seg mot preget av multisykelighet og har behov for avansert helsehjelp med omfattende vurderinger og tiltak. Derfor er viktig å legge til rette for en fordypet kompetanse på områder der breddekompetanse er sentralt, og ytterligere styrke fordypningskompetansen innenfor AKS kompetanseområder.

Opptakskrav

 • Bachelor i sykepleie eller tilsvarende.
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge, og
 • Minimum tre års relevant klinisk praksis.

Er du nordisk søker uten norsk autorisasjon, må du dokumentere autorisasjon fra et av de nordiske landene. 

Forkunnskapskrav

I tillegg til opptakskravene gjelder følgende forkunnskapskrav:
Du må ha gjennomført og bestått emnene «Introduksjon til avansert klinisk allmennsykepleie», «Sykdomslære», «Farmakologi» og ha gjennomført «Systematisk klinisk undersøkelse og helsevurdering».

For søkere utenfor masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie på USN gjelder samme forkunnskapskrav. Det kan søkes godkjenning for tilsvarende emner fra andre masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie.