Håndverk og design - Tre og metall

Kunst og håndverk 1, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Notodden - Deltid

Videreutdanning for lærere som ønsker kompetanse i kunst og håndverk.

 • Søknadsfrist: 30.06.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 30.06.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

 

Vi har ledige studieplasser. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser får en gratis studieplass, men vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere

Undervisning, samlinger og eksamen

Studiet er nett- og samlingsbasert kombinert med utviklingsprosjekter på egen skole.

Det legges opp til differensiert opplegg for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn ut fra studentenes behov.

Studiearbeidet veksler mellom:

 • teori
 • praktisk arbeid
 • faglig utprøving på egen skole
 • didaktisk refleksjon

Undervisningen organiseres med:

 • tre timer ukentlig nettundervisning i sanntid, på fast ukedag (dagtid), i webkonferansesystemet Zoom
 • to samlinger à 4 dager, per semester, på campus Notodden
 • hjemmeeksamen i hvert semester

Oversikt studieåret 2024 - 2025:

 • Nettundervisning på onsdager, kl. 12.30 - 15.30, i ukene:
  34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46 og 47 - høst 24
  2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14 og 15 - vår 25
 • Samlinger på campus Notodden, tirsdag - fredag, i uke 36, 42, 5, 11

Eksamensperioder: høst 24 - uke 48, 49, 50. Vår 25 - uke 17, 18, 19.

All undervisning på nett og samlinger er obligatorisk. 

Les mer om digitale verktøy og nettundervisning.

Student arbeider med trykk
Studenter maler
Fargepalett på iPad

Dette lærer du

Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng.

 • Emne 1 i høstsemesteret vil vektlegge håndverk og praktisk skapende arbeid i ulike materialer og teknikker, redskaper og estetiske virkemidler knyttet til todimensjonale uttrykk. 
 • Emne 2 i vårsemesteret vil vektlegge innføring i verkstedarbeid og håndverk knyttet til tre, tekstil og leire knyttet til tredimensjonale uttrykk. 

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg erfaring med varierte arbeidsformer og verktøy i kunst og håndverk, deriblant utforskende undervisning og bruk av digitale verktøy.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen. Deltakende lærer må ha tilgang på en klasse i faget kunst og håndverk hvor prosjekter knyttet til studiet kan gjennomføres. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Du må først søke via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der. 

1. februar: Åpnes for søking hos Udir.
1. mars: Søknadsfrist hos Udir.
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
1. mai: Skoleeier har tilgang til resultatet og skal informere søker   

Søkere som har fått tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN med informasjon om videre søkeprosess. Det endelige opptaket blir gjort av universitetet innen utgangen av mai.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir.