Studenter som spiller med ball

Kroppsøving 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Notodden og Vestfold - Deltid

Dette delvis nettbaserte studiet er for deg som ønsker å utvikle din undervisningskompetanse som kroppsøvingslærer på 5.-10 trinn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden og Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Målgruppe

KFK kroppsøving 1 er et videreutdanningsstudium for lærere som underviser, eller ønsker å undervise i kroppsøving, men som har lite eller ingen formell utdanning i faget. Studiet vil gi deg kompetanse for å undervise i kroppsøving 5-10 trinn i grunnskolen i tråd med læreplanverket etter fagfornyelsen, LK20. Du må tilgang en klasse, enten din egen eller en klasse på din skole for å kunne utøve praksis i kroppsøving.

Organisering og samlinger

Studiet er delvis nettbasert og har to fysiske samlinger à 2 ½ dag per semester. Det vil være en samling på Notodden og en samling i Vestfold pr. semester. I tillegg vil det være 4 digitale samlinger per semester. De digitale samlingene vil foregå på ettermiddagen og det gjør at studiet lettere kan kombineres med jobb. Samlingene er obligatoriske og krever 80 % tilstedeværelse for å kunne avlegge eksamen. Aktivitene som foregår på campus krever 100 % aktiv deltakelse for å gjennomføre eksamen.

Samlingsdatoer 2024-2025

Høst 2024

Dato

Klokkeslett

Sted

Tirsdag 27.8.

14.00 -17.00

Nett

Onsdag 11.9. - fredag 13.9.

11.9 Kl: 17.00 -13.9 Kl:16.00

Campus Notodden

Tirsdag 24.9.

14.00 -17.00

Nett

Tirsdag 15.10.

14.00 – 17.00

Nett

Tirsdag 29.10.

14.00 – 17.00

Nett

Onsdag 13.11. -fredag 15.11.

13.11 Kl: 17.00 – 15.11 Kl: 16.00

Campus Bakkenteigen

20.11- 21.11

Muntlig eksamen

Nett

 

Vår 2025

Dato

Klokkeslett

Sted

Tirsdag 21.1.

14.00 -17.00

Nett

Onsdag 5.2 - fredag 7.2

11.9 Kl: 17.00 -13.9 Kl:16.00

Campus Notodden

Tirsdag 4.3.

14.00 -17.00

Nett

Tirsdag 18.3.

14.00 – 17.00

Nett

Tirsdag 8.4.

14.00 – 17.00

Nett

Onsdag 23.4 - fredag 25.4

13.11 Kl: 17.00 – 15.11 Kl: 16.00

Campus Bakkenteigen

Onsdag 7.- fredag 9.5

Hjemmeeksamen

 

Dette lærer du

Det faglige innholdet inkluderer fagdidaktikk og undervisningsplanlegging for teoretisk og praktisk undervisning, lærermiddelkompetanse, progresjon fra 7. trinn til 10.trinn og videre til vg1.

Gjennom de to emnene i kroppsøving vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter innenfor grunnleggende opplæring i lek, dans, friluftsliv, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter, bla. Svømming. Det vil også være fokus på hvordan ulike fremstillinger av kropp i media og samfunnet påvirker bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og selvbilde, samt og å forstå ulikheter mellom seg selv og andre.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer

 • 1. februar: Åpner for søking hos Udir
 • 1. mars: Søknadsfrist
 • 15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

 

Overnatting

Ved behov for overnatting i forbindelse med de fysiske samlingene, kan du se alternativer på Notodden og i Vestfold er det flere muligheter, se feks. Dal gjestegård, apartments.no

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Grunnskolelærerutdanning eller annen utdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen. For å bli vurdert for opptak må du i tillegg være tilsatt i skolen og/eller ha tilgang til å undervise i faget i deler av studieåret.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet.NB: Krever også tilgang til egen klasse. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.