Student Guro Sørum Breden jobber i Unicare og tar videreutdanning

Helseledelse og kvalitetsforbedring

Drammen - Deltid

Videreutdanningen i helseledelse skal utvikle dine ferdigheter i ledelse og motiverende arbeid med kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene

 • Søk opptak fra: 15. Sep 2024
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2025
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 45.000,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 15.11.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Undervisningen har totalt 14 dager à 6 timer fordelt på 2 fysiske samlinger à 4 dager, og 2 digitale samlinger à 3 dager. 

Samlinger studieåret 2025 

Datoer kommer

Hva er helseledelse?

Helseledelse er å skape pasientens helsetjeneste. Dette er en overordnet politisk prioritering. Målet for er å fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten for å skape best mulig kvalitet for den enkelte pasient.

Hvorfor tillitsledelse og kvalitetsforbedring?

Ledelse, tillit og etikk fremheves som avgjørende for tjenestekvalitet. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring legger føringer for arbeidet. Utdanningen gjør deg tryggere i lederrollen og bedre i stand til å møte de forventninger som i dag stilles til motiverende ledelse, god kvalitet og trygge tjenester.

Videreutdanningen retter seg spesielt mot personer som innehar stilling som mellomleder på ulike nivåer i helse- eller sosialtjenesten.

Bilde av Linda Charlotte Grunnreis som har tatt USNs videreutdanning i helseledelse.

– Jeg har blitt en tryggere og tydeligere leder

Pasient- og brukerombud Linda Charlotte Grunnreis har tatt USNs videreutdanning i helseledelse.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av et emne på 30 studiepoeng. Pensum inkluderer litteratur om ledelse og tillit, kvalitet, etikk, endring, motivasjon, makt og organisasjonskultur, samt metoder og verktøy for kvalitetsarbeid, tjenesteutvikling og etisk refleksjon på arbeidsplassen. Blant spørsmålene som vil bli drøftet er:

 • Hva er tillitsledelse, og hvordan utvikle tillitsbasert lederskap?
 • Hvordan lede og drive systematisk kvalitetsarbeid i praksis?
 • Hvordan utvikle en motiverende og etisk reflektert organisasjonskultur?
 • Hva er min «kongstanke» som leder, og hvilken lederrolle vil jeg ta?
 • Hva er våre samhandlingsutfordringer, og hvordan skape kontinuitet i tjenestene?
 • Hvordan lede endringsprosesser og implementering av helseteknologi?

Utdanningen er praksisbasert, og omfatter forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, refleksjonsnotater og nettbasert, individuell veiledning i gjennomføring av et selvvalgt, mindre kvalitetsprosjekt i egen organisasjon. Studiet avsluttes med en prosjektoppgave. Videreutdanningen kan inngå som studieemne i masterprogrammet «Executive Master of Management» ved USN. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2025 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2025 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelor fra helse - og sosial- og velferdsfag eller tilsvarende 3-årig høyere utdanning.

Du må ha minst ett års erfaring etter endt utdanning fra praksis i helse- sosial- eller velferdstjenesten. Du bør være i et arbeidsforhold som gir mulighet til å lede et praktisk kvalitetsforbedringsarbeid på arbeidsplassen. Søkere som ikke selv er i en lederstilling, må legge ved dokumentasjon fra nærmeste leder på at dette er mulig. 
 

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk