Grunnskolelærerutdanning Øren skole

Enkeltemner ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7

Ferdig utdannede lærere kan søke opptak til enkeltemner i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 som videreutdanning.

Gjennomføring

I høstsemesteret tilbys emne 3 og 4 i en rekke undervisningsfag på 30 studiepoeng som går ordinært i grunnskolelærerutdanningene. Enkelte emner er kun på 15 studiepoeng. Disse tilbudene kan søkes fra 1. juni.

Hvert undervisningsfag består av to emner (15+15 stp), hvor begge emner må tas samtidig. Emner på 15 studiepoeng kan tas selvstendig. Begge alternativene går over ett semester. 

Det henvises til emneplaner for informasjon om blant annet obligatorisk tilstedeværelse og arbeidskrav, vurderingsformer, litteratur og andre relevante opplysninger.

I vårsemesteret tilbys emnene 1 og 2, disse kan først søkes fra 1. november. 

Om opptaket

Ferdig utdannede lærere (grunnskolelærere, allmennlærere, faglærere, lærere med PPU) kan søke opptak til valgfag i vår grunnskolelærerutdanning.

Det er ikke krav om fast tilsetting i skolen for å kunne søke opptak til enkeltemner.

Det inngår ikke praksis, men det kan være obligatorisk oppmøte og samlinger som må tas på lik linje med grunnskolelærerstudentene. Oversikt over eventuelle obligatorisk deler i emnet, gis ved semesterstart.

Oversikt over enkeltemner for trinn 1-7

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Drammen
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024