Grunnskolelærerutdanning Øren skole

Engelsk, emne 3 og 4 – Enkeltemne i grunnskolelærerutdanningen 1-7

Drammen - Heltid

Ferdig utdannede lærere kan søke opptak til emnet i engelsk som videreutdanning.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Emner
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Engelsk, emne 3 og 4
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 6424
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Nett- og samlingsbasert undervisning

Obligatoriske samlinger i uke 34, 39 og 47 mandag og tirsdag.

Nettundervisning på torsdag og fredager.

 • kl.09.30-15.30 begge dager

Uker det er samlinger er det ikke nettundervisning.

Nettundervisningen vektlegger aktiv deltakelse og samarbeidslæring i dialog med undervisere og medstudenter, gjerne i grupper på nett.

Emneplaner

Gjennomføring

I høstsemesteret tilbys emne 3 og 4 i en rekke undervisningsfag på 30 studiepoeng som går ordinært i grunnskolelærerutdanningene. Unntatt er enkeltemnene Nærmiljø, medborgerskap og folkehelse og Psykisk helse og livsmestring på 15 studiepoeng.

Der hvor undervisningsfagene består av to emner (15+15 stp), må begge emner tas samtidig over ett semester. 

I vårsemesteret tilbys emne 1 og 2, disse kan først søkes fra 1. november. 

Det henvises til emneplaner for informasjon om blant annet obligatorisk tilstedeværelse og arbeidskrav, vurderingsformer, litteratur og andre relevante opplysninger.

keyboard_backspace Se også vår oversikt over enkeltemner for 5-10 trinn

Opptakskrav

Ferdig utdannede lærere (grunnskolelærere, allmennlærere, faglærere, lærere med PPU) er kvalifisert til å søke opptak.

Det er ikke krav om fast tilsetting i skolen for å kunne søke opptak til enkeltemner.

Det inngår ikke praksis, men det kan være obligatorisk oppmøte og samlinger som må tas på lik linje med grunnskolelærerstudentene. Oversikt over eventuelle obligatorisk deler i emnet, gis ved semesterstart.

 

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Drammen
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024