Illustrasjonsbilde fra shutterstock av personer som går i naturen

Friluftsliv og uterehabilitering

Bø - Deltid

Er du interessert i folkehelse og rehabilitering, og ønsker å se på hva friluftsliv kan bidra med? Lær mer om hvilken betydning naturen har for mennesker i hverdagen, og hva natur og friluftsliv kan bidra med i folkehelse og rehabilitering.

 • Søknadsfrist: 21.05.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: 20.000,- I tillegg kommer utgifter til kost og losji. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 21.05.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Dette er en veldig inspirerende videreutdanning med faglige sterke lærere og god balanse mellom teori og praksis! Gleder meg til påfyll på hver samling. 

Anita Lie

Anita Lie, sykepleier

Gjennomføring

Studiet er samlingsbasert med tre fysiske samlinger i nærheten av eller på Campus Bø.

 • 28. - 30. august 2024
 • 16. - 18. oktober 2024
 • Praksisperiode
 • 23. - 25. april 2025

Med forbehold om endringer.

Studiet har fem dagers obligatorisk praksis ved en rehabiliteringsinstitusjon. Du skaffer selv praksis, som emneansvarlig skal godkjenne. Dette kan ikke være egen arbeidsplass.

Hvorfor friluftsliv og uterehabilitering?

Studiet er for deg som ønsker et faglig fundament for hvorfor og hvordan vi kan bruke naturen inn i rehabilitering av mennesker.

Du vil møte praksisfeltet gjennom spennende forelesere og praksisopphold ved institusjoner som bruker friluftsliv aktivt i møtet med mennesker.

På samlingene er vi både ute og inne, og bygger bro mellom teori og praksis. Vi jobber utelukkende i nærnaturen. Noen har mye egen erfaring med å være ute og noen har lite – her er det plass til alle. Velkommen!

- Jeg er ufattelig fornøyd med studiene, det faglige nivået og meget dyktige forelesere. Jeg har blitt introdusert for en verden hvor jeg nå kan plassere mitt eget arbeid og hverdag inn i et nytt handlingsrom. Personlig så opplever jeg en «oppvåkning», ny forståelse og tiltrekningskraft mot en økofilosofisk tilnærming ved naturens mulighetsrom. Det faller seg helt naturlig å anbefale studiene på det sterkeste.

Are G. Lerstein

Are G. Lerstein, gründer

 

Hva slags jobb får du?

Videreutdanningen er for deg som jobber med mennesker og ønsker å jobbe med friluftsliv og rehabilitering i:

 • helsevesenet
 • privatinstitusjoner
 • skoler
 • organisasjoner

Naturen blir tatt i bruk i rehabilitering og habilitering stadig oftere. Gjennom utdanningen får du faglige argumenter for hvorfor og hvordan naturen også kan være en del av rehabilitering og habilitering av mennesker.

Dette lærer du

Gjennom utdanningen jobber vi med å koble teori og praksis. Under hver samling tilbringer vi noe av tiden ute i naturen. Da har vi for eksempel:

 • laget håndverk i naturmaterialer
 • overnattet ute
 • laget mat på bål
 • hatt forskjellige øvelser som foreleseren legger opp til

Mellom samlingene er det lagt opp til innlevering av to refleksjonsnotat på 1-2 sider om de praktiske oppgavene du har vært med på. Du er også i praksis som du velger ut ifra dine faglige interesser.

Utdanningen passer for

Utdanningen passer for deg som gjerne vil jobbe mer med natur i rehabilitering og habilitering.

Tidligere studenter har jobbet for eksempel:

 • på NAV
 • som allmennpraktiserende lege
 • som vernepleiere
 • som sykepleiere
 • som ergonomer
 • som ergoterapeuter
 • vært ved en skillevei i deres yrkesliv

Videre utdanningsmuligheter

Etter videreutdanningen i friluftsliv og uterehabilitering kan du ta en bachelor i friluftslivsveiledning. Du kan også ta master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og to års arbeidserfaring.

Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.