Idrettsstudent i praksis

Næringsmaster for fotballtrenere

Bø - Deltid

Vil du ta en master som fotballtrener, samtidig som du har betalt trenerjobb i en toppklubb? Dette studiet er det eneste av sitt slag i Norge.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2025
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søkekode: 6121
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 15
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Organisering og undervisning

 • To til fire samlinger per semester.
 • Gjennom forelesninger, seminarer og workshops i samlinger og på nett får du anledning til å legge fram og få tilbakemeldinger på eget arbeid.
 • Erfaringsutveksling og refleksjon over egne og andre deltakeres erfaringer fra praksis vil være sentralt.

Hvorfor master for fotballtrenere?

Det siste tiåret har antallet fulltidstrenere i norske toppfotballklubber økt betydelig. Samtidig blir det ansatt stadig flere trenere, trenerveiledere og sportslige ledere i breddefotballklubbene.

Den tiltagende profesjonaliseringen av spillere og fotballklubber har økt behovet for å gi trenere en mer omfattende akademisk skolering. Dette studiet vil styrke dine kvalifikasjoner som trener på fotballfeltet, samtidig som det gjør deg mer attraktiv innenfor andre samfunnsområder.

Gjennom dette studiet styrker du din kompetanse til å arbeide som trener, spillerutvikler og analytikere i topp- og breddeklubber. I tillegg vil du utvikle kunnskap og ferdigheter som gjør deg kvalifiserte til stillinger som utviklingsleder og trenerutvikler. I kombinasjon med ytterligere arbeidserfaring i (topp)fotballen – eller innenfor andre idretter – vil din kompetanse gjøre deg egnet i ulike sportslige lederfunksjoner.

Se innslag om mastergraden for fotballtrenere på NRK

Tove holder foredrag om Næringsmaster for fotballtrenere

Trenere i utdanning:  – Unikt samarbeid mellom toppklubbene

Studentene på næringsmaster for fotballtrenere jobber som trenere samtidig som de går på det enestående studiet.

Hva er en næringsmaster?

Med en næringsmaster bruker du noe av tiden på studier og resten av tiden i jobb. Alle våre studenter blir ansatt 50 % i en trenerstilling i studietiden og du får betalt tilsvarende for din trenerjobb. Studietiden forlenges derfor fra to til tre år.  

Kontakt med arbeidslivet (fotballen)

Studiet er samlingsbasert slik at det lar seg kombinere med arbeidet i en klubb. Samhandlingen mellom fotballklubbene og USN blir regulert gjennom to forpliktende samhandlingsfora, som vi har kalt Referansegruppe og HR-forum. Her sikres fotballklubbenes delaktighet i videreutvikling av faglig profil, portefølje og prioriteringer i studiet, samt delaktighet i rekruttering og opptak av studenter og i løpende drift.

Vi har som mål å gjøre utdanningen mest mulig relevant for profesjonell yrkesutøvelse. Dette gjør vi gjennom:

 • Ansettelse av studenter i partnerklubb som sikrer 50 % relevant praksis i løpet av studiet.
 • Et gjennomgående emne Refleksiv praksis som bidrar til å sikre sammenheng mellom de to læringsarenaene (universitet og klubb)
 • Gjensidig forpliktende nettverk og avtaler mellom USN, Fotballforbundet, Norsk Toppfotball, partnerklubber og studenter.

Logoer for Norges Fotballforbund og Eliteserien

Dette lærer du

Vi vektlegger planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsprosessen for unge, talentfulle spillere

Studiets faglige innhold består av 120 studiepoeng obligatoriske emner, som er spesialdesignet for å arbeide som trener og spillerutvikler på elitenivå i norsk fotball. Emnene er planlagt i samarbeid med fagpersoner i toppklubber og i fotballforbundet, og skal forene teoretiske kunnskaper og - perspektiver med praktisk klokskap, kompetanse og praksisrefleksjon i arbeidet med spillere som har høye ambisjoner og sterk motivasjon for en fotballkarriere.

Studiet inneholder både natur- og samfunnsvitenskapelige perspektiver, som sammen med det praktiske arbeidet, skal utvikle din faglighet og profesjonalitet som leder, trener og spillerutvikler for satsende fotballspillere. Vi ønsker å utvide dine kritiske- og praktiske kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i rollene som praktisk yrkesutøver og vitenskapelig «tenker».

Skaff deg internasjonal erfaring

Studiet er tilpasset det internasjonale arbeidsmarkedet ved at UEFA Youth B og UEFA elite Youth A er integrert i utdanningsprogrammet. Dermed tar vi inn det europeiske rammeverket for utdanning av spillerutviklere. Dette gir deg en sertifisering som åpner døren for det europeiske arbeidsmarked.

Vi åpner for utveksling av kortere varighet hvor det er praksisopphold i utlandet (1-2 måneders varighet), og tilgang til seminarer som arrangeres av USN i samarbeid med partnerinstitusjoner internasjonalt.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er en forskningsbasert master som egner seg som grunnlag til opptak på USNs doktorgradsprogrammer i kulturstudier og pedagogiske ressurser og læreprosesser. Du vil også ha mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram ved andre utdanningsinstitusjoner.

Slik er søknadsprosessen

 • Innen 1. november: Du søker på studiet med spesifisering om det søkes på
  • a) rekrutteringsplass, eller
  • b) har allerede partnerbedrift (videreutdanning for allerede fast ansatte i en partnerbedrift eller har skaffet rekrutteringsplass selv).
 • 1. november-11. desember: USN sender liste med søkere til partnerbedriftene. Partnerbedriftene velger ut og gjennomfører intervjuprosesser med de søkerne de ønsker. USN får tilbakemelding på hvilke kandidater partnerbedriftene ønsker å ansette i prioritert rekkefølge.

Kvalifiserte søkere blir innkalt til intervjurunder i løpet av denne perioden. Søkere som får tilbud om studie- og arbeidsplass får svar innen 15. desember.

Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju. Intervjuet blir basert på en filmet treningsøkt over et oppgitt tema, som kandidaten gjennomfører i forkant av intervjuet. Målsetningen med intervjuet er å vurdere kandidatens trenings- og fotballfaglige kompetanse, samt motivasjon og personlige forutsetninger for å starte på masterprogrammet. I etterkant av intervjuene blir kandidater innstilt av partnerklubbene i rangert rekkefølge.

Rangeringen av kandidatene som er formelt kvalifisert, skjer ut fra en helhetlig vurdering av faglig nivå (karakterer) og inntrykk av trenefaglig nivå basert på video og samtale.

Minimum sju studieplasser, eller 50 prosent av plassene, skal være tilgjengelige for søkere uten et eksisterende arbeidsforhold. Dersom det kommer flere søkere enn åtte med egen bedrift, vil disse bli rangert etter samme prinsipper som beskrevet over. De best kvalifiserte søkerne, basert på karakter og trenerfaglig nivå blir prioritert.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2025 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 vår

warning Studiemodellen for "2025 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

 • Fullført bachelorgrad i idrett eller tilsvarende.
 • Formell trenerutdanning i fotball, minimum UEFA B-lisens.
 • 50 prosent ansettelse i en partnerklubb.

I tillegg må søkere tilfredsstille språkkravene for opptak til masterstudier ved USN, jamfør forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Dokumentasjonskrav for opptak til næringsmaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • CV
 • Dokumentasjon på UEFA B-lisens
 • Du må fylle ut og legge ved et eget skjema i søknaden din: Vedlegg til søknad

Aktuelle søkere blir innkalt til å gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter.

Har du spørsmål?