Barn utforsker naturen ute med iPad

Digital kompetanse i barnehagen – Kompetanse for fremtidens barnehage (KFB)

Nettstudier - Deltid

Lær hvordan du kan bruke digitale verktøy til å støtte opp om barns utforskning, lek og gode samtaler i barnehagen.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet . Pensumlitteratur og undervisningsmateriell må deltaker eller barnehageeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge denne videreutdanningen?

Brukt på en god måte, kan digitale verktøy være med på å berike barnas tid i barnehagen. Målet er at digitale verktøy skal støtte opp om barnas læringsprosesser gjennom utforskning, lek og gode samtaler, og ikke erstatte disse læringsprosessene.

Da trengs trygge og kunnskapsrike voksne. Dette nettstudiet er laget for deg som ønsker å bli en slik voksen.

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning av barnehagelærere, kompetanse for fremtidens barnehage. 

Samlingsdatoer studieåret 2024-2025

Studiet er helt nettbasert. Det vil være både synkrone og asynkrone økter. Studiet starter med selvstudier (asynkron undervisning) i midten av august 2024, i læringsplattformen Canvas. Den synkrone undervisningen foregår  i sanntid på nett, på torsdager mellom klokken 09-12. Du bør også sette av en studiedag i de asynkrone ukene.

Synkron undervisning i (sanntid) gjennomføres i følgende uker

 • Synkron undervisning torsdagar kl 09.00-12.00 følgende uker
 • Høst 2024: 34, 36, 38-39, 42-43, 46, 48
 • Vår 2025: 2-3, 5-6, 10-11, 13-14 og 17

Asynkron undervisning gjennomføres i følgende uker

 • Asynkron undervisning: (Selvvalgt dag)
 • Høst 2024: 33 (introduksjon), 35, 37, 40-41, 44-45, 47, 49-50,
 • Vår 2025: 4, 7-9, 12 og 15

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen. 

Det vil være ca. 20-30 timer undervisning i sanntid per semester, med obligatorisk deltagelse (minst 80%). 

Dette lærer du

Studiet gir deg en bred profesjonsfaglig digital kompetanse. Du blir trygg på hvordan du bruker digitale verktøy til å støtte opp om barns utforskning, lek og gode samtaler i barnehagen. 

Hovedvekten vil være bruk av digitale verktøy knyttet til fagområdet «Natur, miljø og teknologi i barnehagen», men du vil også møte temaer fra andre fagområder som “Antall, rom og form”, “Kommunikasjon, språk og tekst” og “Kunst, kultur og kreativitet”. I tillegg vil du lære hvordan digitale verktøy kan bidra til et inkluderende fellesskap i praksis.

Du vil lære om relevante teoretiske perspektiver på temaet digital kompetanse i barnehagen, noe som vil styrke begrepsforståelsen din. Du vil lære om personvern, IT-sikkerhet, opphavsrett, kildekritikk og hensiktsmessig bruk av digital teknologi i barnehagen. Du vil også lære hvordan du bruker digitale verktøy til å dokumentere eget pedagogisk arbeid.

Du skal bli trygg på hvordan og hvorfor digitale verktøy kan tas i bruk i barnehagens pedagogiske arbeid. Vi bruker sentrale pedagogiske og didaktiske temaer som blant annet lek, utforskning og samtaler sammen med digitale ressurser for å fremme undring, utforskning og læring.

Faglærerne du møter er en del av et bredt tverrfaglig team. De underviser i flere ulike fag, forsker på lek, utforskning og samtaler og jobber tett med praksisfeltet. USN har et stort fagmiljø som jobber med digital kompetanse i ulike pedagogiske sammenhenger.

Det er et tett samarbeid  for å sikre at du får et studietilbud av høyeste kvalitet. På dette nettstudiet vil du også oppleve å bli inkludert i studentaktive læringsmetoder,og du kan delta aktivt sammen med faglærere om å utvikle kunnskap rundt digitale ressurser i barnehagen fremover.

Hvem passer studiet for?

Emnet passer for deg som har bachelorutdanning som førskolelærer, barnehagelærer eller allmennlærer, minimum 180 stp eller tilsvarende. Søkere med annen 3-årig pedagogisk bakgrunn, må kvalifisere til arbeid med pedagogisk ledelse i barnehagen gjennom tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (30+30 stp).

Studieopplegg og undervisning

Studiet er 100% nettbasert. Du må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette.

Emnet består av synkrone og asynkrone undervisningsformer. Synkron undervisning betyr at du kan følge undervisning på nett i sanntid, mens asynkron undervisning betyr at du får tilgang til læringsressurser (for eksempel videoer) på nett som gjennomføres når det passer eller praktiske oppgaver som du skal jobbe med når du er ute i barnehagen. Undervisningen foregår i verktøyet Zoom.

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid, men også på klasse- og gruppediskusjoner med studenter og faglærere, ved bruk av digitale verktøy og ressurser.

I tillegg vil planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter, gjennom samhandling med barn og voksne på egen arbeidsplass, være sentralt. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

For opptak til dette emnet på masternivå kreves:

 • Bachelorutdanning som førskolelærer eller barnehagelærer, minimum 180 stp eller tilsvarende. Søkere med annen 3-årig pedagogisk bakgrunn, må kvalifisere til arbeid med pedagogisk ledelse i barnehagen gjennom tilleggsutdannning i barnehagepedagogikk (30+30stp).

Emnet er på masternivå, men hører ikke til et bestemt masterprogram. For opptak til masterprogram kreves karaktersnitt C eller bedre. Hvis du fyller dette kravet ved opptak, kan emnet senere søkes innpasset som valgfritt emne i en mastergrad.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Opptak via Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.