Illustrasjonsbilde av eldre mann som utfører oppgaver

Demensvennlige fysiske omgivelser

Nettstudier - Deltid

Vi gir deg økt kunnskap og forståelse om hvorfor og hvordan demensvennlige fysiske omgivelser kan bidra til mestring, velvære, aktivitet og livskvalitet for personer med kognitiv svikt.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2023
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 7,5
 • Kostnader: 12.000,-
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Slik er studiet organisert

Studiet er organisert i tre samlinger. Læringsformene er en kombinasjon av forelsninger, fremlegg og diskusjon. Mellom hver samling arbeider studentene med praksisnære skriftlige arbeidskrav med utgangspunkt i egen arbeidsplass. Samlingene er nettbaserte og holdes fra kl. 9-15.

Digitale samlinger høst 2023:

 • Samling 1: 31.august 2023
 • Samling 2: 20. oktober 2023
 • Samling 3: 28. november 2023

Hjemmeeksamen (skriftlig innlevering) avholdes 8.- 29. januar 2024.

Dette er demensvennlige omgivelser

I Norge er det i dag om lag 101.000 personer med demens, og antallet er økende. For at personer med demens skal kunne bo trygt hjemme eller kjenne seg trygge på institusjon, er de avhengig av hjelp og tilrettelegging. 

Et godt tilrettelagt fysisk miljø kan gjøre det enklere for personer med demens å klare seg i det daglige. Tiltak som tar sikte på å øke mestring, trygghet og velvære kan bidra til å opprettholde aktiviteter og funksjon i dagliglivet. Sentralt i arbeidet med å utforme de fysiske omgivelsene, er at det også tas hensyn til individuelle behov.

Kompetansen du tilegner deg på denne videreutdanningen vil kunne legge et godt grunnlag for utvikling av bedre tjenester for personer med demens. 

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende temaer:

 • Universell utforming av det fysiske miljøet
 • Hvordan det fysiske miljøet påvirker mennesker generelt og personer med demens spesielt 
 • Sammenhengen mellom fysiske og psykososiale behov hos personer med demens
 • Sansetap hos eldre (synstap og hørselstap). Spesielle tiltak hos personer med demens
 • Tirettelagte fysiske omgivelser for personer med demens
 • Bruk av sjekkliste for demensvennlige fysiske omgivelser
 • Demensvennlige fysiske omgivelser som miljøbehandling 
 • Demensplan; alders- og demensvennlig by
 • Forankring og implementering av kunnskapsbasert praksis
 • Tverrfaglig samarbeid i tilrettelegging av demensvennlige fysiske omgivelse

Hvem passer studiet for?

Helsepersonell ansatt i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Studiet egner seg godt for både helse- og omsorgsarbeidere, sykepleiere og vernepleiere som arbeider med personer med demens enten på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, eldresentre, helsehus eller dagaktivitetstilbud. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt autorisasjon som helsepersonell og minst ett års praksis fra arbeid innen helse- og omsorgstjenestene.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk