eldre person med demens og psykolog

Demens og alderspsykiatri

Drammen - Deltid

Dette studiet retter seg mot høyskoleutdannede profesjonsgrupper som arbeider innen alderspsykiatri og demensomsorgen i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

 • Søknadsfrist: Ledige studieplasser
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 42.000,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Ledige studieplasser
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høsten 2024/våren 2025

Uke 36: 2 - 4. september

Uke 42: 14 - 16. oktober

Uke 46: 11 - 13. november

Uke 50: 9 - 11. desember

Uke 4 (2025): 20. - 22. januar

Uke 10: 3. - 5. mars

Uke 14: 31. mars - 2. april

Uke 20: 12. - 14. mai

Dette lærer du hos oss

Identifisering og vurdering av behov hos personer med demens og psykiske lidelser
 • Biologisk aldring
 • Demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser: utredning, symptomer og behandling
 • Delirium
 • Medikamentelle utfordringer: multimorbiditet og polyfarmasi
 • Vurdering av fysisk, psykisk og sosialt funksjonsnivå hos personer med demens
 • Kartleggingsverktøy i diagnostisering og utredning av tiltak: systematisk observasjon og kritisk bruk av veiledende og standardiserte skjemaer og instrumenter
Livsløp og helse hos personer med demens og psykiske lidelser
 • Livsløpets betydning for aldring og alderdom
 • Demenssyndromet
 • Ulike grupper med demens
  • Yngre personer med demens
  • Demens og utviklingshemming
 • Sosiale konsekvenser av demenssykdom og alderspsykiatriske utfordringer
 • Pasientperspektivet: Å leve med demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser
 • Pårørendeperspektivet: Å være nærstående til en person med demens og/eller alderspsykiatriske lidelser
 • Lindring og verdig avslutning av livet for personer med demens
Personsentrert omsorg
 • Personsentret omsorg; relasjoner og verdier
 • Kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • Faglig, etisk og juridisk grunnlag for å forstå og møte personer med alderpsykiatriske utfordringer 
 • Etiske dilemmaer knyttet til utredning, behandling og omsorg for personer med demens
 • Rettssikkerhet for personer med demens - bruk av tvang: Autonomi og samtykkekompetanse
 • Palliasjon, smerter og smertekartlegging
 • Miljøterapeutiske prinsipper: Tilrettelegging av fysisk og psykososialt miljø inne og ute 
 • Miljøbehandlingsmetoder; bruk av sansehager, reminisens, taktil berøring og fysisk tilrettelegging av miljøet
Helsepolitiske mål, rammebetingelser og organisering av demensomsorgen
 • Nasjonale føringer og krav innen demensomsorgen
 • Kunnskapsfronten innen demens; forskning og tjenesteutvikling
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tilrettelegging av tjenester for personer med demens og deres pårørende
 • Etiske, juridiske og økonomiske aspekter ved organisering av demensomsorgen
 • Samarbeid og samhandlingsformer mellom ulike tjenestenivå og profesjoner
 • Organisering av demensomsorgen;
  • Tilrettelagte tilbud og boformer
  • Hjemmebaserte og institusjonsbaserte tilbud
  • Ivaretakelse av og samarbeid med pårørende
  • Bruk av velferdsteknologi for bedre omsorg; muligheter og begrensinger

Hva slags jobb får du?

Utdanningen kvalifiserer for tilsettinger i stillinger som demenskoordinatorer og faglige lederstillinger i demensomsorgen.

Slik er studiet

Videreutdanningen er tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium bestående av ett emne som går over to semestre. Studiet er organisert i totalt åtte samlinger à tre dager. Hver undervisningsdag har en ramme på ca. seks timer. Alle samlingsdager har oppmøte fra kl. 09.00 - 15.00.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på minst 80 % av undervisningen, samt fått godkjent alle arbeidskravene. 

Mellom samlingene skal studentene arbeide med arbeidskrav som knyttes til den praktiske arbeidssituasjonen. Det leveres inn totalt 3 arbeidskrav. 

Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker. Besvarelsen vurderes med gradert karakter A-F.

 

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende treårig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag.
 • Du må ha to års relevant praksiserfaring fra demensomsorgen eller alderspsykiatri.

Har du utdanning fra land utenfor Norge, må du dokumentere norsk- og engelskkunnskaper. keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk