VIKTIG VERKTØY: Fv: Kari Evelin Arellano Lorentzen og Savannah Rosén ønsker å hjelpe klientene sine gjennom dans og bevegelse i tillegg til kognitiv terapi (samtale).

Dans og bevegelse som helsefremmende metode

Drammen - Deltid

Vi lærer deg hvordan du kan bruke dans og bevegelse i undervisning og i helsefremmende arbeid.

 • Søknadsfrist: 21.05.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 39.900,- Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 21.05.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
 
 • Studiet ligger på masternivå 
 • Se informasjon om muligheter for lån i Lånekassen
 • Det er ønskelig, men ikke et krav at søkeren har praksis innen dans og bevegelse

Hvorfor ta utdanning i dans og bevegelse?

Dans og bevegelse som helsefremmende metode

 • gir deg verktøy til helsefremmende arbeid
 • gir kompetanseløft i ulike profesjonsutdanninger, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, lærerutdanning, innen idrett og for spesialpedagoger
 • kan gi ny innsikt og forståelse for hvem vi er og det vi har av ressurser
 • kan være et virkemiddel for forandring og utvikling

Les kronikken skrevet av Liv Marie Leirvåg: Få dansen inn i skolen og eldreomsorgen

 

Dette lærer du

Målet med studiet er å gi deg fordypet kunnskap og kompetanse i dans og bevegelse og en introduksjon i faget danse- og bevegelsesterapi.

Du får innføring i hvordan dans/bevegelse og kreative kroppsuttrykk kan være viktige supplement i:

 • undervisning
 • fysisk og psykisk helsearbeid
 • tradisjonelle behandlingsformer

VIKTIG VERKTØY: Fv: Kari Evelin Arellano Lorentzen og Savannah Rosén ønsker å hjelpe klientene sine gjennom dans og bevegelse i tillegg til kognitiv terapi (samtale).

Kroppen forteller gjennom bevegelse

– Noen opplevelser er vanskelige å snakke om med ord, men gjennom bevegelse kan vi likevel uttrykke dem, og kanskje bearbeide dem.

Du vil lære om Rudolf Labans bevegelsesanalyse for å kunne forstå og utvikle ditt eget bevegelsesrepertoir og for å kunne analysere og møte personers bevegelsesmønstre både på individplan og i gruppe.

 

"Dans og bevegelse gir glede og energi! Av det følger også gjerne bedre helse. Dette er en fabelaktig videreutdanning som formidler vesentlig kunnskap om kropp. Mange av oss lever mye av våre liv i hodet! Det fine med denne utdanningen er at her kommer hele kroppen, det vil si hele meg og hele deg, mer til syne. I tillegg til at du kan bruke ny kunnskap og innsikt i møte med pasienter og brukere, så har jeg lyst å trekke fram at utdanningen i seg selv er en stor berikelse for egen livskvalitet. Så om du har den minste mulighet, så hiv deg rundt og bli deltidsstudent igjen! Helt til slutt - dersom du er pensjonist, så vil denne utdanningen være en berikelse for ditt liv som senior. Så ta med deg en venn eller venninne og kast deg ut i et nytt farvann!"

Britt Valderhaug Tyrholm (tidligere student)

Samlinger, undervisning og eksamen

Studiet består av fem samlinger over tre dager (helgesamlinger fredag til søndag kl. 10.00 - 17.00). Første samling går over fire dager, dvs. fra torsdag til søndag. 

Oversikt samlinger studieåret 2024 - 2025
Høst 2024 uke 35: 
29. august kl. 16.00 - 20.00
30. august - 1. september 
Uke 42:
18. – 20. oktober
Uke 48
28. november (frivillig workshop)
29. november - 1. desember 
Vår 2025 uke 4
24. – 26. januar
Uke 10
7. – 9. mars

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene. 

Studiet bygger i stor grad på studentaktive metoder. I tillegg til forelesninger med teori, får studentene ved hver samling presentert noen verktøy og metoder. Studentene etablerer studiegrupper som base for utprøving av felles øvelser (basegrupper) mellom samlingene. 

Det er fire obligatoriske arbeidskrav; tre individuelle og ett gruppebasert.

Studiet inneholder to deleksamener:

 • Praktisk eksamen i form av et individuelt fremlegg med demonstrasjon av metoder og verktøy innen dans og bevegelse. Teller 40 % av endelig karakter.
 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Teller 60 % av endelig karakter.

Videre utdanningsmuligheter

Kompetansen som oppnås gjennom studiet kan være relevant for videre studier på masternivå innen f.eks psykisk helse og forebyggende helsearbeid.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende 3 årig høyskole-/universitetsutdanning innen pedagogikk/spesialpedagogikk, lærerutdanning, helsefag som f.eks sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, sosial- og velferdsfaglig utdanning samt høyere utdanning innen dans eller idrett.

To års arbeidserfaring.

Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende til studiet er fulltegnet. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk