Viktoria Wikstrøm studerer språk og litteratur

Norsk 1, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

KFK Norsk 1 er ei deltidsutdanning i norsk retta mot lærarar på mellom- og ungdomstrinnet. To emne på 15 studiepoeng gir fagleg og fagdidaktisk kompetanse til å undervise i skulefaget. NB: Studiet tilbys ikke studieåret 2024/2025.