Student på brekurs

Masteremner Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies)

Vi tilbyr Nordic Master in Friluftsliv Studies. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse, uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Emner

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Vår 2024
På campus
Heltid
Vår 2024