info

Årsstudium i blues – Enkeltemner

Du kan søke om opptak og ta eksamen i enkeltemner fra bluesstudiet dette studiet uten å være tatt opp til hele årsstudiet.

Velg emner

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
På campus
Deltid
Høst 2024
Notodden
På campus
Deltid
Høst 2024