info
IT

Årsstudium i IT og informasjonssystemer

Lær å forstå IT og informasjonssystemer og hva det kan benyttes til. Vi legger vekt på utvikling av gode IT-baserte informasjonssystemer, og gir innføring i sentrale metoder, teknikker og verktøy for å utvikle disse.

Velg mellom

Du kan velge mellom å studere på heltid eller deltid.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Hallingdal
På campus
Heltid
Høst 2024
Hallingdal
På campus
Deltid
Høst 2024

Hvorfor IT og informasjonssystemer?

Dette studiet vil gi deg innsikt i hvordan informasjonssystemer påvirker hele vårt samfunn. Du vil få grunnleggende innsikt, kunnskap og ferdigheter om systemutvikling og hvordan man skal kunne lage gode systemløsninger for samhandling mellom mennesker og maskiner.

Du vil få verdifull kunnskap og kompetanse som er stadig mer etterspurt. Enten du fortsetter med videre studier innen informasjonsteknologi (IT), eller om du ønsker å ha årsstudiet som en tilleggskompetanse til annen utdanning.

Hva slags jobb får du?

Med innsikt og kunnskap om IT og informasjonssystemer kan du jobbe i alle bransjer der IT brukes.

Kontakt med arbeidslivet

I studiet vil du få mulighet til å jobbe tett med reelle problemstillinger fra ditt nærområde. Studiet vil ha gjesteforelesere og tett kontakt med næringslivet i undervisningen.

Dette lærer du

  • Vi gir deg en praktisk innføring i sentrale metoder, teknikker og verktøy innen IT, samt anvendelse av IT.
  • Du lærer å utvikle, forbedre og videreutvikle IT-applikasjoner.
  • Du lærer deg å få mennesker og maskiner til å samarbeide og kommunisere med hverandre.
  • Vi legger stor vekt på utvikling av informasjonssystemer, og du vil få en innføring i programmering og web-utvikling, og om lagring og administrasjon av data i databaser.
  • Du får innsikt i informasjonssikkerhet og personvern, som er sentrale tema ved utvikling og anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer.

Prosjektarbeid og samarbeid med andre er sentralt underveis i studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Etter avlagt årsstudium i IT og informasjonssystemer kan du søke bachelor i IT og informasjonssystemer eller bachelor i IT og ledelse og deretter søke om godskriving av tidlige avlagte emner.

Dette studiet er velegnet i kombinasjon med andre utdanninger, for eksempel sammen med økonomiske/administrative fag, natur- og miljøvernfag, språkfag eller som påbygging til lærerutdanning. Studiet passer også for deg som ønsker å forstå og bruke IT på en bedre måte i ulike yrker. Kontakt våre studieveileder dersom du har flere spørsmål.

Årsstudiet kan innpasses i lærerutdanningene ved USN. Du må oppfylle opptakskravet til våre lærerutdanninger.