Miljøfyrtårn

Universitetet i Søraust-Noreg har oppnådd den anerkjende miljøfyrtårnsertifiseringa for seks campusar.

Campusane våre i Bø, Kongsberg, Notodden, Ringerike, Porsgrunn og Vestfold er no sertifiserte som miljøfyrtårn, medan campusane våre i Drammen og Rauland ventar på sertifisering.

Status for sertifiseringa:

  • campus Bø: sertifisert 2010 og resertifisert 2014, 2018 og 2021
  • campus Porsgrunn: sertifisert 2014 og resertifisert 2018 og 2021
  • campus Notodden: sertifisert 2015 og resertifisert 2019 og 2022
  • campus Kongsberg: sertifisert 2019, resertifisering pågår hausten 2022
  • campus Vestfold: sertifisert 2021
  • campus Ringerike: sertifisert 2022
  • campus Drammen: oppstart sertifisering planlagt hausten/vinteren 2022/2023
  • campus Rauland: oppstart sertifisering planlagt vinteren 2023

Årsrapportar

Send ein førespurnad til postmottak@usn.no viss du ønsker å sjå klimarekneskap for Miljøfyrtårn-campusar ved USN.
Sertifisert miljøfyrtårn. Logo.