• Aktuelt
  • Fremgang i søkertallene ved USN

Fremgang i søkertallene ved USN

Studentambassadørene Tor og Elizabeth
FLINKE AMBASSADØRER: Tor og Elizabeth er to av våre studentambassadører som har bidratt til å gjøre studier ved USN kjent for potesielle søkere.

7306 har søkt studier ved Universitetet i Sørøst-Norge gjennom Samordna opptak. Det er 6,4 prosent flere enn i fjor.

Den prosentvise økningen i søkertall til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er høyere enn oppgangen på landsbasis, som er på 4,7 prosent.

Også til masterstudiene i lokalt opptak har USN en oppgang i søkertall, når internasjonale søkere utenfor EU holdes utenom. Samlet søkertall til USN er da 14 763. Når vi justerer for store studier som bare tilbys annethvert år, har vi en oppgang i søkertall på alle våre åtte campuser og ved alle fakulteter. 

USN har lenge tilbudt fleksible studier og nær en tredel av våre søkere er til disse studiene i 2024.

Campus Rauland markerer seg spesielt med over 50 prosent flere søkere via Samordna opptak i år. Bachelor og årsstudium i tradisjonskunst: tre metall eller tekstil har økt fra 30 til 62 søkere fra 2023 til 2024. Campus Vestfold har størst oppgang i antall søkere. 586 flere har søkt studier i Vestfold sammenliknet med fjoråret. Det totale søkertallet for campus Vestfold er 4683. 

Portrett av Ingvild Marheim Larsen

Viserektor Ingvild Marheim Larsen er strålende fornøyd med økningen i søkertall:

– Studenter som snakker varmt om USN, er den beste markedsføringen vi kan få. Fagmiljøene arbeider systematisk for å bedre studiekvaliteten, og vi tror at studentene har lagt merke til det. Det kan være en medvirkende årsak til de økte søkertallene.

LES MER: Mer flittige og fornøyde studenter

Flere vil studere helsefag

1 788 personer har søkt seg til ulike helsefagutdanninger ved USN. 1082 søkere har sykepleierutdanninger ved USN som sitt førstevalg.  

– Helseutdanningene på USN er viktige for universitetet, for regionene de tilbys i og for hele landet. Det er derfor veldig gledelig at søkertallene til sykepleie øker med nesten 20 prosent. Søkertallene til radiografi og vernepleie går mye fram, etter en liten tilbakegang i fjor. Vi har også fortsatt mange søkere til barnevern og optometri, sier Marheim Larsen.

Også nasjonalt øker søkertallene til helseutdanningene. Samlet sett er det over 32 000 som har søkt seg til helsefaglige utdanninger i Norge, en framgang på 5,9 prosent. Det er betryggende tall etter en nedgang i søkertall til helse de siste fem årene. 

Sykepleierstudentene Pia Amalie Saga Berberg og Juma Adams,  ved sykeseng i simulatorrom på Campus Porsgrunn

Flere vil studere språk

De siste fem årene har antallet som vil studere språk gått betydelig ned både i Norge og ved USN. Men i år er det en gledelig økning, særlig til årsenhetene i engelsk, norsk og spansk i Bø . Studiene er nett- og samlingsbasert og kan tas både på heltid og deltid. Det er også en liten økning av søkere til bachelorprogrammet i språk, som er nytt av året og hvor søkerne fordeler seg på flere språk.

Økonomi, jus og IT er populært 

Over 2600 personer har søkt på studier ved USN Handelshøyskolen. 1006 har valgt ulike økonomistudier i Samordna opptak.

Nettstudiet i informasjonsbehandling har over 4 søkere per studieplass og 350 har søkt seg til bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi. USN Handelshøyskolen tilbyr også studier innen historie og samfunnsfag, hvor det er en økning i søkertall på henholdsvis 33 og 21 prosent.

LES MER: På utveksling til prestisjefylt universitet i Frankrike

Teknologiutdanningene øker også

Nesten 10 prosent flere enn i fjor har søkt seg til ingeniørutdanningene ved USN via Samordna opptak. Like stor økning er det i søkere som har søkt ingeniørstudier i lokalt opptak (y-vei for de med relevant fagbrev og TRES-studier for de som mangler matte og fysikk etter videregående skole).

Samlet sett er det over 1000 søkere til USNs ingeniørutdanninger i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.

Her trekker viserektoren fram det nye dataingeniørstudiet i softwareutvikling:

– Samlet er det over 100 søkere til dette nye studiet, der utvikling av mobilapper og webapplikasjoner står sentralt. Dette blir stadig viktigere både i arbeidsliv og privatliv, og kompetanse innen moderne programmeringsspråk og webutviklingsverktøy er viktig, så vi er svært glade for at mange har oppdaget dette nye studiet.

LES MER: Mest fornøyde ingeniørstudenter i landet

Jens Innleggen Meen og Ole-Martin Lunde ved ingeniørstudier i Porsgrunn

Søkningen til våre maritime studier er stabil. Bachelor i marinteknisk drift (maskinist) kan glede seg over det høyeste søkertallet de siste fem årene. Samlet er det 332 søkere til dette og våre to andre maritime studier. 

Færre søker lærer, men flere PPU

Søkertallet til lærerutdanningene ved USN følger den nasjonale nedgangstrenden. Det er til sammen 382 søkere til grunnskolelærerutdanningene, lektorutdanningen og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE) ved USN.

Det er derimot stor økning i antallet søkere til vår praktisk pedagogiske utdanning (PPU). Alle som har en masterutdanning og derved fagkompetanse i ulike undervisningsfag, kan få lektorkompetanse gjennom PPU-studiet.

– 770 har søkt på praktisk-pedagogisk utdanning, og det er det høyeste søkertallet på fem år. Norge trenger flere lærere og den praktisk-pedagogiske utdanningen er en fin måte å sikre lærere med høy fagkompetanse inn i skolen, forteller Marheim Larsen. 

Viserektor for utdanning poengterer at det fortsatt vil være mulig å starte på en lærerutdanning til høsten:

 – 20. juli åpner det for å søke på ledige studieplasser gjennom Samordnet opptak. Sannsynligheten er stor for at USN vil tilby ledige studieplasser både på fleksible, nett- og samlingsbaserte lærerutdanninger, på campusbaserte lærerutdanninger og på barnehagelærerutdanninger.

LES MER: Praksis på lærerutdanning er gull

 

Flere studier i Hallingdal

USN tilbyr fra i år både økonomi, IT og grunnskolelærerutdanning på Gol, i tillegg til fleksibel sykepleieutdanning som startet opp i 2022. Til sammen har 147 personer søkt disse studiene.

Dette er søkertallene til de tre nye studiene på Campus Hallingdal, der det er 20 studieplasser på hver:

  • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (lektorkompetanse): 22 søkere
  • Årsstudium i IT og informasjonssystemer: 24 søkere til deltidsstudier og 16 søkere til heltidsstudier
  • Årsstudium i bedriftsøkonomi med valgretning innovasjon og entreprenørskap: 13 søkere til deltid og 7 søkere til heltid.

I tillegg er det 65 søkere til sykepleiestudier på deltid på Torpomoen. 

– Dette bidrar til gode og relevante studier for både regionale søkere og for det regionale arbeidslivet, og vi ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier viserektor Marheim Larsen.

Listetopper for Universitetet i Sørøst-Norge

10 mest søkte studier i Samordna opptak

Studium Søkere
Informasjonsbehandling, Bø 321
Sykepleie, Drammen 311
Sykepleie, Vestfold 294
Vernepleie, Porsgrunn 240
Jus, Ringerike 240
Sykepleie, Porsgrunn 230
Økonomi og ledelse, Vestfold 228
Eiendomsmegling, Bø 212
Økonomi og ledelse, Drammen 212
Fleksibel Sykepleie, Notodden 182

 

10 mest søkte studier i lokalt opptak

Studium Søkere
Master i Smart Systems Integrated Solutions 683
Master i jordmorfag 397
Videreutdanning i psykisk helse og rus 255
Master i klinisk helsearbeid, digit./innovasjon 249
Master i anestesisykepleie 231
Master i samfunn og helse, psykisk helse og rus 230
Master i innovasjon og ledelse 183
Master i samfunn og helse, helsefremmende arb. 161
Master i karriereveiledning 153
Master i menneskerettigheter og flerkultururalitet 152

 

10 studier i Samordna opptak med flest søkere per studieplass

Studium Søkere pr studieplass
Fleksibel sykepleie, Notodden 7,3
Spansk årsstudium, nett, deltid 6,6
Norsk årsstudium, nett, deltid 5,6
Engelsk årsstudium, nett, deltid 5,5
Kunst og design – digital mediedesign, nett, bachelor 5,5
Digital mediedesign, nett, årsstudium 4,7
Radiografi, bachelor 4,2
Informasjonsbehandling, nett, årsstudium 4,0
Jus, bachelor 4,0
Norsk årsstudium, nett, heltid 3,9

Presiseringer

Regjeringen innførte i fjor ny ordning om at internasjonale søkere utenfor EU må betale for studieplasser i Norge. Ordningen ble kjent etter at søknadsfristen hadde gått ut. I fjor hadde vi over 4000 søkere til disse studiene, i år har vi under 1000. Vi har derfor valgt å holde søkere til disse studiene utenom når vi sammenligner søkertallene i år og i fjor i lokalt opptak. 

Alle søkertall er oppgitt i antall førsteprioritessøkere, og basert på 99 prosent av søkermassen.