Matematikkvansker – fagdag for matematikklærere og spesialpedagoger og PPT

Kopirett: Colourbox

Fagdagen er gratis for matematikklærere, spesialpedagoger og for ansatte i rådgivende tjenester i alle USN sine partnerkommuner.


28 May

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis ønsker å invitere til fagdag 28 mai.

Fagdagen er gratis for matematikklærere, spesialpedagoger og for ansatte i rådgivende tjenester i alle våre partnerkommuner (reise må dekkes av den enkelte deltager).

Det vil være enkel servering med kaffe, frukt og kake.

Program


12.00-12.05

Introduksjon 

Gro Tvedt Hollevik


12.05-13.00

Hva er matematikkvansker; årsaker og identifisering

Marianne Akselsdatter Aaslund 


13.00-13.15 - pause


13.15-13.55

Overgang barnehage/skole og forebyggende arbeid – dynamisk kartlegging og undervisning

Gro Tvedt Hollevik 


13.35-14.00

Eksempler fra 1. trinn (begreper og titallssystemet) 

Håvard Tjora 


14.00-14.15 - pause


14.15-14.45

Matematikkvansker og tilrettelegging

Håvard Tjora 


14.45-14.05

Matematikkvansker og ADHD

Kathrine Bordevich


14.05-15.15

Refleksjoner, spørsmål og avslutning

 

Kort om foreleserne

Marianne Akselsdatter Aaslund: Cand. polit og spesialist i pedagogisk rådgivning (NOPED), med erfaring som lærer, spesialpedagogisk rådgiver i Statped og skrevet bøker og fagtekster om matematikkvansker.  Marianne Akselsdatter Aaslund
Håvard Tjora: Universitetslektor II ved USN med master i lese- og skriveveiledning. Forfatter av flere matematikkbøker og lærer på Røst. Håvard Tjora
Gro Tvedt Hollevik: Universitetslektor med master i pedagogisk psykologisk veiledning - matematikkvankser. erfaring frs skole og PPT. Gro Tvedt Hollevik
Kathrine Bordevich: Cand. polit i psykologi og stipendiat ved USN med hovedfokus på barn og unges psykiske helse i skolesamfunnet og utfordringer med matematikk og sansetap.  Kathrine Bordevich

Konferansen arrangeres i regi av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.