info
Lektorstudent Jørgen Janitz

Lektorutdanning i historie

Vestfold - Heltid

Kunnskap om fortiden er viktig for å forstå dagens samfunn. Med denne utdanningen blir du en dyktig og engasjert lektor med dyptgående innsikt i historiefaget.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 300
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 684
 • Antall semester: 10
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge lektorutdanning i historie?

Skolen har et stort behov for lærere med faglig fordypning på masternivå som kan inspirere elever og gi dem et positivt møte med historiefaget.

Masterstudiet gir deg dyptgående innsikt i historiefaget og økt forståelse for historieforskningens metode og teori. Du utvikler en evne til selvstendig analyse på høyt nivå og får en mer selvstendig holdning til historisk kildemateriale og framstillinger.

I tillegg til historie kan du velge norsk eller engelsk som ditt andre undervisningsfag. 

 

 

Hva slags jobb får du?

En lektorutdanning i historie kvalifiserer deg for undervisning i historie og norsk eller engelsk i 8.-10. trinn og i videregående skole.

Lektorutdanningen kan også kvalifisere for yrker hvor historiefagets forskningsmetoder er relevant, og for arbeid med oppvekst og utdanning utenfor skolen.

 

– Jeg valgte lektorutdanning i historie fordi jeg ville bli lærer, og fordi jeg alltid har tenkt at historie er et veldig viktig fag som må formidles riktig.

Synne Heibø Edvardsen har tatt lektorutdanning i historie på USN. Foto

Synne Heibø Edvardsen, Lektor på Greveskogen Videregående Skole i Tønsberg.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet vil du tilbringe 100 dager i praksis på skole fordelt over 20 dager på 8.-10. trinn og 80 dager i videregående skole på trinn 1, 2 og 3. Det er også mulig å gjennomføre internship innenfor privat, offentlig eller frivillig virksomhet.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets tredje studieår.

Du kan få slettet studielån

Tar du en lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i tre av de første seks årene etter studiene. Beløpet varierer fra 51 000 til 161 000 kroner, avhengig av utdanning, hvor lang tid du bruker, og hvor i landet du arbeider i opptjeningstiden på tre år. I kombinasjon med andre ordninger kan beløpet bli høyere.

Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

Dette lærer du i lektorutdanning i historie

Etter endt lektorutdanning i historie har du en solid faglig kompetanse som gir deg trygghet i lærerrollen. Høy faglig kompetanse styrker lærerens forutsetninger for å kunne tilpasse undervisningen etter elevenes behov.

En praktisk, virkelighetsnær, variert og utfordrende opplæring og skolehverdag kan motivere elevene til økt innsats og bedre læring. Elevgruppen er mangfoldig, og læreren skal skape et læringsmiljø som respekterer mangfold og ulikhet, og samtidig legger til rette for fellesskap og gjensidig forståelse.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til ph.d.-program.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lektorutdanning i historie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

  LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.