Lærerstudent Marie Jordet

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7

Hallingdal - Heltid

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. I studiene får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Hallingdal
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 300
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 521
 • Antall semester: 10
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Lærerutdanning i Gol

For første gang tilbyr vi en nett- og samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7 i Gol i Hallingdal.

20% lønnet stilling

Studenten kan velge å også søke 20% lærerjobb 1.-7. trinn i kombinasjon med studiet ved en av skolene i Valdres eller Hallingdal. Du vil da få lønn som ufaglært lærer gjennom hele studieåret. Arbeidsdagen er mandager, og følger skoleåret i den aktuelle kommunen.

Hvilken kommune er du interessert å jobbe i?

Klikk på kommune. Du får eit kontaktskjema du fyller ut med namn, e-postadresse og telefon. Du vil bli kontakta av rektor ved aktuell skule som vil ta deg vidare i denne prosessen

Studieopplegg

Her i studiemodellen for Gol under ser du hvilke fag du får muligheten til å studere på Gol. Det kan komme endringer knyttet til rekkefølgen av emner. I tillegg til emnene i studiemodellen, må du bestå 115 dager praksis i løpet av de fire første årene. Praksis gjennomføres på skoler i Hallingdal.

 

Høstsemester

Vårsemester

 1. studieår
 • Matematikk (20 stp.)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp.)
 • Norsk (20 stp.)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp.)
 1. studieår
 • Norsk (10 stp.)
 • Matematikk (10 stp.)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (10 stp.)
 • Engelsk (30 stp.)
 1. studieår
 • Påbygning norsk (30 stp.)
 • Spesialpedagogikk (30 stp.)
 1. studieår
 • Begynneropplæring (30 stp.)
 • Pedagogikk og elevkunnskap (30 stp.)
 1. studieår
 • Vitenskapsteori og metode (15 stp.)
 • Overordnet tema (15 stp.)
 • Masteroppgave i begynneropplæring (30 stp.)
 • I 5. semester har du mulighet til å gjennomføre ordinær praksisperiode i utlandet.
 • I 6. semester har du mulighet til å reise på studentutveksling.
Samlinger og timeplan

Obligatoriske samlinger høsten 2024:

 • Oppstart uke 34 onsdag 21. august til fredag 23. august (3 dager)
 • Uke 38 onsdag til fredag (3 dager) 
 • Uke 42 tirsdag til fredag (4 dager)
 • Uke 47 onsdag til fredag (3 dager)

Praksis uke 43-44-45

Nettundervisningsdager:

 • Matematikk torsdag kl. 0900-1100
 • Pedagogikk og elevkunnskap fredag kl. 0900-1100

Obligatoriske samlinger våren 2025:

 • Uke 2 onsdag til fredag (3 dager)
 • Uke 6 tirsdag til fredag (4 dager) 
 • Uke 14 onsdag til fredag (3 dager)
 • Uke 19 onsdag til fredag (3 dager)

Praksis uke 10-11-12-13

Nettundervisningsdager:

 • Norsk torsdag kl. 0900-1100
 • Pedagogikk og elevkunnskap fredag kl. 0900-1100
Nettundervisning

I nettundervisningen forventer vi aktive studenter som logger seg på med lyd og bilde og deltar aktivt i dialog med undervisere og medstudenter. Nettklasserommet skal fungere mest mulig som et vanlig fysisk klasserom; et læringsfellesskap der du som student har et medansvar for samarbeidsklima og læringsmiljø.

Meld fra til din nettunderviser hvis du er forhindret fra å delta i timeplanfestet nettundervisning.

Fravær fra obligatoriske samlinger

Studiesamlinger og praksis er 100% obligatoriske i dette studiet. Fravær som ikkje er dokumentert er ugyldig. Ferieturer og andre planlagte aktiviteter vil sortere under ugyldig fravær. I slike situasjoner risikerer studenten tap av eksamensrett i emnet og forsinket studieprogresjon.

Gyldig fravær fra samlinger er dokumentert sykdom og barns sykdom. Det kreves dokumentasjon i form av legeattest. Ved gyldig fravær kan et alternativt kompenserende oppdrag vurderes ut fra en faglig helhetsvurdering av den enkelte student.

Praksisopplæring

Totalt skal du gjennomføre 115 dager veiledet og vurdert praksis i løpet av studiet. Praksisopplæringen gjennomføres på skoler i Hallingdal. Det er også mulig å gjennomføre praksis i utlandet i 5. semester. Se praksishåndboken vår.

Informasjonsmøter på nett

To ganger i løpet av februar/mars vil vi holde åpne nettmøter der vi vil gi litt mer informasjon om grunnskolelærerutdanning 1-7 i Gol. Nettmøtene vil bli holdt av studieveileder, praksisrådgiver og programleder, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

 • 22. februar kl. 19.00-20.00
 • 13. mars kl. 19.00-20.00

Hvorfor bli lærer på barnetrinnet?

Å være lærer er spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du får en meningsfull jobb med mulighet til å gjøre en forskjell ved å engasjere deg i hver elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Du får hjelpe elever fra seks til tolv år med å finne gleden i å lære, og er med dem i oppdagelsen av en verden av kunnskap.

 • Sikker jobb
 • God startlønn
 • Ingen dager er like
 • Spennende utfordringer 

Hos oss får du en attraktiv og mangfoldig lærerutdanning tilpasset samfunnets behov. 

Dette lærer du 

Du får inngående kunnskap om begynneropplæring i alle fag. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan du tilrettelegger for læring i forskjellige fag.

Ingen elever lærer på samme måte, derfor får du innsikt i ulike pedagogiske metoder og måter å legge til rette for undervisning. Du lærer å organisere og lede læringsprosesser, og i tillegg hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Du har mye praksis gjennom hele studiet, og har mulighet til å bruke varierte, forskningsbaserte undervisningsmetoder. Du får også verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter, slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tar du ved campusen din. I tillegg kan du velge fag du brenner for ved en annen campus eller på nett, og dermed skreddersy utdanningen din (gjelder ikke Gol). 

Godkjenning av tidligere utdanning 

Har du studiepoeng fra tidligere utdanning kan du søke om å få denne innpasset i grunnskolelærerutdanningen og gjennomføre utdanningen på kortere tid. Eksempelvis dersom du har 60 studiepoeng eller mer i ett av grunnskolens undervisningsfag, kan du gjennomføre utdanningen på fire år. Det kan også være mulig å få innpasset mindre emner.  Lærerstudenter som får innpasset et helt fag vil få et tilpasset studieløp for gjennomføring av praksis og forsknings- og utviklingsoppgave (FoU). Kan det være aktuelt for deg, ta kontakt med studieveileder på aktuell campus for nærmere informasjon og avklaring. 

Hva slags jobb får du?

Du blir kvalifisert til å undervise på trinn 1 til 7 i grunnskolen. Norge trenger flere lærere, så du har et trygt arbeidsmarked i vente som ferdigutdannet.

Lurer du på noe om lærerlønn?

Kontakt med arbeidslivet

USN har et nært samarbeid med skolesektoren som gir oss god innsikt i fremtidige behov og hvilke krav som rettes til læreryrket fremover. Slik gir vi deg som student trygghet på at du er godt rustet til å møte arbeidslivet etter studiene.

Hos oss er praksis gull. Du kombinerer læring på campus med læring i praktisk arbeid. Første praksisperiode har du allerede i første semester, og du har totalt 115 praksisdager i løpet av de første fire årene. Du får god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre praksisskoler.

Du kan få slettet studielån

Tar du en femårig grunnskolelærerutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i tre av de første seks årene etter studiene. Beløpet varierer fra 51 000 til 161 000 kroner, avhengig av utdanning, hvor lang tid du bruker, og hvor i landet du arbeider i opptjeningstiden på tre år. I kombinasjon med andre ordninger kan beløpet bli høyere.

Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan du med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere, søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til følgende  doktorgradsutdanninger ved USN:

Studietilbud illustrasjonsbilde

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (lektorkompetanse) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

  LÆRMA4: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

I 2024 kan du søke ledig studieplass på lærerutdanning fra og med 20. juli så lenge du har generell studiekompetanse.

Du som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, og som ønsker å oppfylle kravet for opptak til grunnskolelærerutdanning, faglærer eller lektorutdanning kan søke mattekurs via USN.

Flere av våre tilsvarende studietilbud