Student Beate Drønnen

Profesjonsfaglig digital kompetanse, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Nettstudier - Deltid

Lærere trenger ny kunnskap for å undervise i en digitalisert skole, og PfDK-MOOC tilbyr dem denne nødvendige kunnskapen. Gjennom dette studiet kan lærere øke elevenes grunnleggende digitale ferdigheter og støtte dem i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. PfDK-MOOC gir lærere kunnskap om å implementere, vurdere og bruke digital teknologi og metode i undervisningen

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller skoleeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 360
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Videreutdanning

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Hvorfor PfDK-MOOC?

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. Gjennom PfDK-MOOC får du den kunnskap du som lærer trenger for at elevene skal tilegne seg digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. For å være i stand til å utvikle grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap hos elevene må lærere styrke sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse. 

KI (kunstig intelligens) er et område som vokser raskt, og gir oss muligheten til å løse utfordringer på nye og innovative måter. KI vil derfor spille en viktig rolle i skole og samfunnsliv. I en verden som stadig blir mer digital, er det viktig at lærere styrker både sin digitale og KI-kompetanse for å møte skiftende krav i utdanningssektoren.

Undervisningsformer

Undervisningen er opptak tilgjengelig via klassens nettplattform og med veiledning i sann tid etter avtale.

Opplegget inneholder forelesinger, video, veiledning, nettdiskusjoner, nettbaserte ressurser, øvingsoppgaver, arbeid med digitale og praksisbaserte oppgaver (individuelt og i grupper), studentpresentasjoner og respons på medstudenters faglige bidrag. Faglærere og studenter samarbeider via læringsplattformen Canvas. Obligatoriske læringsaktiviteter vil inngå i arbeidet med emnet.

Vurdering

Mappevurdering (innleveringsmappe med tre mappeelementer).

Dette lærer du i PfDK-MOOC

Studiet er 100 % nettbasert og består av to emner på 15 studiepoeng hver.

Grunnleggende del om profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 1, høst 2024; En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer har forståelse for hvordan den digitale utviklingen endrer og utvider innholdet i fagene. Læreren har innsikt i hvordan integrering av digitale ressurser i læringsprosesser kan bidra til å nå kompetansemål i fag og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hva elevenes digitale ferdigheter innebærer og hvordan de kan utvikles i fagene

Emnet består av følgende temaområder: Fag og grunnleggende ferdigheter, Skolen i samfunnet, Etikk, Pedagogikk og fagdidaktikk, Ledelse av læringsprosesser, Samhandling og kommunikasjon og Endring og utvikling.

Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse

Emne 2, vår 2025; I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk.

En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er en forutsetning for god integrering av digitale læringsressurser i fagene. Læreren har innsikt i hvordan digitale ressurser kan integreres i læringsprosesser for å bidra til å nå kompetansemål og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene i fagene. Som forutsetning for dette trenger læreren å utvikle egne grunnleggende pedagogiske og didaktiske kompetanser sammen med utvikling av egne digitale ferdigheter. Samtidig trenger læreren innsikt i hvordan elevene kan motiveres og engasjeres gjennom variasjon med bruk av digitale læringsressurser for å støtte elevenes læringsarbeid, og samtidig bidra til å øke deres digitale faglige kompetanse.

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærere. Interesserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Den deltakende læreren må ha tilgang på en klasse i det faget/fagområdet man velger i den fagdidaktiske modulen.