Grunnskolelærerstudent Maya Albhaisi

KRLE – Enkeltemne i grunnskolelærerutdanningen 5-10

Porsgrunn - Heltid

Ferdig utdannede lærere kan søke opptak til emnet i KRLE som videreutdanning.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Emner
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: KRLE
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 6360
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Nett- og samlingsbasert

Nettundervisning halv dag onsdag og torsdag i uke 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16 og 17. Obligatoriske samlinger onsdag til fredag på campus i uke 2, 5, 7 og 15. I uker med samlinger er det ikke nettundervisning.

Frivillig studietur til Roma i uke 9. Studenter som ikke ønsker å delta har vanlig nettundervisning.

Nettundervisningen vektlegger aktiv deltakelse og samarbeidslæring i dialog med undervisere og medstudenter, gjerne i grupper på nett.  

Emneplaner

Gjennomføring

Våren 2024 tilbys undervisningsfag på 30 studiepoeng som går ordinært i grunnskolelærerutdanningene. Emnene i faget tas sammen med grunnskolelærerstudenter. Hvert fag består av to emner (15+15 stp) som går over ett semester. Begge enkeltemner må tas samtidig. Det er lagt opp til 2-3 undervisningsdager på dagtid per uke for fag som går campusbasert. Nett- og samlingsbaserte fag har ukentlig nettundervisning, i tillegg til samlinger på campus. Timeplaner som er oppført med campusbasert undervisning vil først bli publisert i timeplansystemet TimeEdit fra 15. desember.

Det henvises til emneplaner for informasjon om blant annet obligatorisk tilstedeværelse og arbeidskrav, vurderingsformer, litteratur og andre relevante opplysninger.

keyboard_backspace Se også vår oversikt over enkeltemner for 1-7 trinn

Om opptaket

Ferdig utdannede lærere (grunnskolelærere, allmennlærere, faglærere, lærere med PPU) kan søke opptak til valgfag i vår grunnskolelærerutdanning.

Det er ikke krav om fast tilsetting i skolen for å kunne søke opptak til enkeltemner.

Det inngår ikke praksis, men det kan være obligatorisk oppmøte og samlinger som må tas på lik linje med grunnskolelærerstudentene. Oversikt over eventuelle obligatorisk deler i emnet, gis ved semesterstart.

 

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Vår 2024
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024
Drammen
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Vår 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Vår 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Vår 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Vår 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Vår 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Vår 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Vår 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Vår 2024
Drammen
På campus
Heltid
Vår 2024