Internship ga Loke-Johan nytt perspektiv på historiestudiet

– Historiefaget får enda mer mening når jeg kan knytte det til noe praktisk.

I flere måneder har Loke-Johan Eliassen Larsen reist til Telemark kunstmuseum og Verdensarvsenteret på Notodden, som er en del av Norsk Industriarbeidermuseum (NIA).
 
Der har han vært en del av staben, og jobbet med å forberede en stor utstilling.
 
– Det har vært veldig bra å være her på internship. Jeg har blitt tatt godt imot, og det har vært fint å ha den daglige lunsjen hvor alle setter seg ned og vi blir litt kjent, også utenom det som bare handler om jobb.
 
Historiefaget får enda mer mening når han kan knytte det til noe praktisk, sier Loke-Johan.


– Jeg har skjønt mer av hva faget kan brukes til, og opplevd hvordan det er å bruke historiefaget i en jobbsituasjon. Det blir noe annet enn å sitte og lese og tenke på campus.


Da andre- og tredjeklasser fra skolene på Notodden kom til museet som en del av den kulturelle skolesekken, fikk Loke-Johan prøve seg på å formidle historien rundt den norske kunstneren Alexander Schultz (1901-1981).

Han er ikke så kjent i dag, men var en av Norges fineste kolorister fra høymodernismen, og utstillingen tok særlig for seg inspirasjonen han fikk fra fransk modernisme. (En kolorist er en kunstner som legger hovedvekt på, eller særlig behersker fargevirkningen, Store norske leksikon)

Historie er den nye lidenskapen

Før skolebesøket brukte Loke-Johan mye tid på hvordan han kunne formidle historien om Schultz til skolebarn. Museet har et eget verksted, og der fikk barna være kreative selv, etter å ha sett på maleriene.
 
– Det var mye dialog med barna, og jeg stilte dem mange åpne spørsmål. De fikk mulighet til å komme med sine synspunkter og tanker. De var nysgjerrige og interessert, og jeg føler de var veldig engasjert hele tiden, egentlig. Det var ofte ganske mange hender i været, og de hadde mye på hjertet.
 
Loke-Johan er egentlig utdannet kokk, og har også erfaring som kjøkkensjef. Nå er det historie som er den nye lidenskapen, og han ser på verden med et litt annet blikk.


 – Jeg føler jeg har vokst litt på de årene jeg har studert historie, og jeg forstår ting som skjer i dag på en litt annen måte enn før.

Han synes mange av fordypningsemnene har vært veldig spennende, og nevner særlig politisk kultur, politisk historie og kulturhistorie.
 
Alle opplevelsene under internship har gitt ham en ny forståelse for historiefaget, og tilført noe annet enn den teorien han lærer på campus Bø.

Bilde av Loke-Johan som pakker ut et bilde

VERDIFULLE BILDER: Loke-Johan var også med på å pakke ut kunst som var utlånt av Nasjonalmuseet.

Flott med en student i staben

Loke-Johan har samarbeidet tett med kurator Susanne Grina Lange, og hun synes det har vært flott med en student i staben.
 
– Det har jo vært en kjempehjelp for oss. Loke har vært initiativrik og levert på de oppgavene vi har gitt ham. Også er det veldig nyttig å få et nytt blikk på hvordan vi jobber.  Loke er jo ikke redd for å komme med ideer og forslag, så det har vært veldig fint. Det er fort gjort å bli sittende fast i sine egne rutiner og tankesett, så det å få de impulsene er veldig viktig.

Susanne forteller at det er første gang museet har en student på internship. Det har vært så vellykket, at de gjerne gjør det igjen.
 
– Vi er jo veldig interessert i å legge til rette for forskning på det som vi er opptatt av her på museet. Derfor er det en styrke hvis det er flere studenter som fatter interesse for det vi formidler her, og også skriver oppgaver knyttet til den historien vi formidler, sier Susanne Grina Lange.
 
Og det er nettopp det Loke-Johan har gjort.

Internshipet har vært gjennomført siste semester av bachelorstudiet i historie. I stedet for en bacheloroppgave skriver han en rapport, som allerede er levert.
 
– Jeg har sett et lite skille i hvordan man formidler til barn, og hvordan man formidler til andre publikumsgrupper. At formidling til barn gjerne har vært mer basert på opplevelser og dialog, mens formidling til voksne har gått mer på det kunsthistoriske, kunstnerens liv og virke.
 
Susanne sier museet skal lese rapporten nøye, for å se om det er noe de bør gjøre annerledes.
 
— Vi må hele tiden se om det er noe vi kan gjøre bedre og annerledes i formidlingen vår av historie og kunsthistorie, sier hun.

Bilde av kurator Susanne og historiestudent Loke-Johan som snakker sammen
 SAMARBEID: Loke-Johan har forberedt utstillingen sammen med kurator Susanne Grina Lange. Her vurderer de fargeprøver.


Og Loke-Johan har fått sansen for å jobbe i krysningsfeltet mellom kultur, kunst og historie. Nå er planen å ta en master i kulturstudier på USN Bø.
 
— Jeg har ingen endestasjon, og er spent på tiden videre, sier han med et smil.
 
Susanne er sikker på at han vil ha gode karrieremuligheter etter studiene, med en bakgrunn som utdannet kokk, en bachelor i historie og kanskje også en master i kulturstudier.
 
— Det blir en god fagbakgrunn å ha. Museums-Norge er et felt hvor du kan ha alle bakgrunner, sier hun.
 
Selv har Susanne studert museologi og kunsthistorie, med kulturhistorie og historie som fordypningsfelt.

[show_related]