Barnehagelærerstudent Linda Myrvang

Spesialpedagogikk, Regional videreutdanning Midtfylke Buskerud 2024-26 (Kompetanse for kvalitet)

Ringerike - Deltid

Er du grunnskole- eller barnehagelærer og ønsker å løfte den spesialpedagogiske kompetansen din? Vi gir deg overordnede perspektiver på mangfold, inkludering, livsmestring og relasjons-kompetanse. Videreutdanningen er et samarbeid med Midtfylke Buskerud, og et tilbud til grunnskole- og barnehagelærere i regionen. Videreutdanningen gir 30 studiepoeng og går over to år.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Ringerike
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 28.500,- pr år. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Målgruppe

Vi har reservert 10 plasser for søkere i Kongsbergregionen og Jevnaker.

Nett- og samlingsbasert

 • Høst 2024: En fysisk heldagssamling på Campus Ringerike, og fire nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.
 • Vår 2025: En fysiske heldagssamling på Campus Ringerike, og fire sanntids nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.
 • Høst 2025: En fysiske heldagssamling på Campus Ringerike, og fire sanntids nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.
 • Vår 2026: En fysiske heldagssamling på Campus Ringerike, og fire sanntids nettsamlinger tirsdager fra kl. 1230-1600.

Med forbehold om endringer.

Oversikt over samlinger 2024-2025

 • Samling 1 (1 hel dag på campus): 3. september 2024, kl. 09.00 – 16.00
 • Samling 2 (1 hel dag på campus): 14. januar 2025, kl. 09.00 – 16.00
 • Digitale halvdagssamlinger (kl. 12.30 – 16.00):
  • 2024: 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 12. november
  • 2025: 28. januar, 11. februar, 11. mars, 13. mai

Individuelle tilpasninger

Individuell fordypning etter behov hos den enkelte student er muliggjort i form av:

 • 2/3 av pensum er felles og 1/3 av pensum er valgfritt.
 • Individuell fordyping i fagkrav.

 

Dette lærer du

Barn og unges utvikling og læring er sentralt, med to spesialpedagogiske hovedtema:

 • Psykisk helse. Innagerende og utagerende adferd, mobbing, tilknytningsvansker, ADHD, autismespekterforstyrringer, angst og depresjon.
 • Lærevansker. Språk, lesing, skriving og matematikk.

Etter fullført studium skal du kunne:

 • Bidra i kartleggingsarbeid, reflektere over funn og vurdere fornuftige tiltak for barn og unge med tanke på  lærevansker og psykisk helse.
 • Gjøre greie for sentrale trekk ved ulike lærings- og utviklingsteorier, og drøfte hvordan pedagogens læringssyn kan påvirke refleksjon, forståelse (holdninger) og tilrettelegging for barn med særlige behov.
 • Fremme mulighetsfokus i fagtekster, refleksjoner og forsking om barn og unge med særlige behov.
 • Involvere barn og unge som aktører for å skape relasjon, motivasjon og mestring.

Slik søker du

For å kvalifisere for stipend- eller vikarordning og dekning av studieavgift må du søke studiet gjennom Utdanningsdirektoratets søknadsportal.

 • Velg søknadsskjema
 • Logg inn gjennom ID-porten
 • Velg: «Annet studietilbud»
 • Skriv inn navn på studietilbud:
  • Regional Spes. ped. Midtfylket»
  • Fag: «Spesialpedagogikk»
  • UH: «Universitetet i Sørøst-Norge»
  • Velg av semester: «Høst 2024» og «Vår 2025»
  • Studieavgift: skriv inn kr 14250 begge steder (høst og vår)
  • Fyll inn personlige opplysninger, og gjennomfør prosessen slik det blir forventa i resten av skjemaet
Du blir kontaktet av Universitetet i Sørøst-Norge for opptak. Dette skjer i april/mai.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsatt i skolen, eller godkjent barnehagelærerutdanning og tilsatt i barnehage. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.