Student Birgit med fela

Årsstudium i folkemusikk

Rauland - Heltid

Vil du studere folkemusikk på universitetsnivå? På Campus Rauland ligg vår internasjonalt anerkjende og unike utdanning i norsk folkemusikk. Studiet trekkjer ikkje berre til seg studentar frå heile landet, men også frå heile verda!

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Rauland
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 629
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 8
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Kvifor årsstudium i folkemusikk?

Er du interessert i musikk, dans og tradisjonar, kan du gjennom årsstudiet i folkemusikk fordjupe deg i dine interesser og få ein jobb der du bidreg til å forvalte, vidareutvikle og formidle kulturarven vidare.

Her får du studere og utøve i eit unikt studiemiljø ilag med flinke, interessante og inspirerende medstudentar. Du får individuell undervisning på hovudinstrumentet og møter mange av dei fremste utøvarane og fagpersonane innan folkemusikk i Noreg og Norden. 

Dette lærer du

Årsstudiet i folkemusikk inneheld ei innføring i norsk folkemusikk og -dans. Kjerneområda i studiet er: 

 • Utøving og skapande arbeid, formidling og bransjekunnskap: praktisk og teoretisk tradisjonskunnskap og tradisjonsfordjuping, utøving på hovudinstrument, biinstrument, dans og song, formidling og scenisk arbeid
 • Tradisjon og samfunn i eit lokalt og globalt perspektiv: musikkteori og analyse, kulturhistoriske fag, etnomusikologi, forsking og utviklingsarbeid. 

Kva slags jobb får du?

Folkemusikkstudia på Rauland utdannar fagpersonar i folkemusikk for heile det breie kulturfeltet. Avhengig av korleis kvar enkelt student utformar studieløpet sitt, kan studiet kvalifisere til å arbeide i ei rekkje instansar:

 • som utøvande kunstnar med eiga bedrift
 • med formidling og pedagogisk arbeid
 • forsking
 • museums- og arkivarbeid
 • i musikk-/kultur- og mediebransjen
 • med kulturforvaltning på kommune- og fylkesplan
 • i scene- og arrangørfeltet og med organisasjonsarbeid. 

Kontakt med arbeidslivet

Kultursektoren er i rask endring. Vi har nær kontakt med feltet og legg til rette for at studentane får møte sentrale aktørar i kulturlivet som for eksempel frilansmusikarar- og dansarar, tradisjonsberarar, ulike festivalar i Noreg, internasjonale festivalar og nettverk, arkiv og bibliotek, bransjetreff (Folkelarm), forskingsmiljø og organisasjonsfeltet. 

Studentane får anledning til å spele konsertar på ulike areaner og festivalar i Noreg. På campus Rauland får dei arrangørerfaring under Vinterfestivalen, Vinterkappleiken og Folkemusikkscena i Rauland. Dette gjev arbeidserfaring og nettverk som studentane seinare kan bruke i yrkeslivet. 

Sosialt studentmiljø

Campus Rauland ligg i den vakre fjellbygda Rauland og deler lokale med kurs- og aktivitetssenteret Raulandsakademiet. Det kreative studentmiljøet pregar kvardagen, og det er mange aktivitetar ein kan delta i som danseklubb, spikkeklubb, huskonsertar, klatring, brettspelkveldar, handverkskveldar, hardingfelegruppe, studentpub kvar onsdag m.m. Kvart år blir Rauland Vinterfestival arrangert ved campus. 

Studenter som danser på campus Rauland

Rauland, et studiested fylt med lidenskap, inspirasjon og et unikt studentmiljø

På campus Rauland dyrker USN-student Karianne interessene sine, mens vennskap gror tett på tvers av studieretninger og årskull.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet kvalifiserer for opptak til andre året i bachelor i folkemusikk. Vidare kan bachelor i folkemusikk kvalifisere for opptak til master i tradisjonskunst og til andre kulturrelaterte masterstudium. 

Du kan søke om å innpasset et år med folkemusikk i grunnskolelærerutdanningen og gjennomføre utdanningen på kortere tid. Det kan også være mulig å få innpasset mindre emner. 

Etter bachelor eller master kan ein med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) bli kvalifisert for arbeid i grunnskulens mellom- og ungdomstrinn, kulturskule, vidaregåande skule, folkehøgskule og vaksenopplæring. Du kan også bruke årsstudium i folkemusikk som eit av fem år i ei grunnskulelærarutdanning.

Studieplan

Ei studieplan beskriv innhald, oppbygging og organisering av eit studieprogram. Til kvar studieplan er det knytt emneplanar som beskriv dei enkelte emna, her finn du også pensumliste. Nedanfor ser du ein studiemodell som viser deg kva for emne som går i dei ulike semestera. Frå studiemodellen finn du også lenker til dei ulike emneplanane.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?